Lansering av studie om laks på landstrøm

15jun
Fredag, 15 juni, 2018 - 08:00 til 10:00

Bellona og ABB inviterer til presentasjon av en studie som viser at ytterligere elektrifisering av sjøfasen av lakseproduksjon kan kutte utslipp av klimagasser med 360 000 tonn CO2 årlig, tilsvarende180 000 biler.

Studien om laks på landstrøm viser at havbruksnæringen har stort potensiale til kutt i klimagassutslipp. Selv om halvparten av norske oppdrettsanlegg for laks drives med strøm fra land, viser studien at fire av fem anlegg som fortsatt kjører på lokale dieselaggregater kan forsynes fra nettet.

Med et slikt grønt skifte kan bransjen redusere klimaavtrykket med 360 000 tonn CO2 årlig. Dessuten blir overgang til landstrøm enda viktigere fremover siden lakseoppdrett er spådd sterk vekst de neste tiårene. Løsningene Bellona og ABB presenterer i studien om laks på landstrøm inkluderer blant annet energilagring i batterier og strømtilførsel helt ut på merdkanten som muliggjør helelektrisk drift og lading av elbåter. Enova presenterer støtteordninger for implementering av slike nullutslippsløsninger.

Påmelding: https://no.surveymonkey.com/r/2VQXPB8

Studien blir presentert i Tromsø på Clarion Hotel The Edge. 

Agenda for seminaret: 

  • Laks på landstrøm: utslippskutt gjennom elektrifisering av lakseoppdrett ved Bellona.
  • Løsninger for laks på landsstrøm ved ABB
  • Det lønner seg å satse elektrisk: Enovas tilbud til oppdrettsnæringen
  • Erfaringer fra opppdrettsnæringen
  • Spørsmål, dialog

Kontaktinfo:
ABB: Even Fladberg
even.fladberg@no.abb.com mobil: 468 14 483
Bellona: Anders Karlsson-Drangsholt
anders@bellona.no mobil: 932 21 313