Informasjonsmøte for eventbransjen

24okt
Tirsdag, 24 oktober, 2017 - 10:00 til 12:00

Arbeidstilsynet, Politiet, Skatteetaten, Kemneren, NAV og Statens Vegvesen ønsker å invitere til et tverretatlig veiledningsmøte rettet mot eventbransjen i Tromsø regionen.

Med dette møtet ønsker vi å gi relevant informasjon til bransjen før vintersesongen starter opp og for å forebygge brudd på etatenes regelverk, samt å trygge aktørene som ønsker å drive seriøst. 

Under møtet vil de ulike etatene informere om relevant regelverk for eventbransjen. Dette vil særlig være krav til og innhold av arbeidskontrakter, arbeidsplaner, arbeidstid og opplæring, bruk av ulovlig arbeidskraft, problemstillinger innenfor skatte- og avgiftsforvaltningen etc. Dette er temaer som vårens kontroller med bransjen viste var relevante.

Sted: Saga Hotel i Tromsø

Påmelding sendes på e-post til John Arve Skarstad ved Arbeidstilsynet: john.arve.skarstad@arbeidstilsynet.no