Informasjon om medlemskap

Næringsforeningens viktigste oppgave er å tale næringslivets sak i samfunnsdebatten i Tromsøregionen. Dette forutsetter at vi er både kompetent, troverdig og legitim. Det er viktig for oss at vi til en hver tid er oppdatert på status og utviklingstrekk innen alle næringer.

Dette klarer vi kun gjennom å ha tett samarbeid med medlemsbedriftene våre og en innlevelse i bedriftenes situasjon. Med fakta, kunnskap og oversikt – blir vi gjerne modige på vegne av våre medlemmer!

Næringsforeningen i Tromsøregionen er et åpent næringsnettverk med ca 800 bedrifter fra alle bransjer i et stort geografisk område. På et møte, kurs eller næringspolitisk debattmøte hos oss, vil du treffe både potensielle og eksisterende kunder, samarbeidspartnere, konkurrenter og leverandører.

Mens du kan fokusere på å videreutvikle din bedrift, arbeider Næringsforeningen aktivt for å sikre deg gode næringspolitiske rammebetingelser.

Som medlem får du:

  • Næringspolitisk innflytelse og påvirkning. Vi fronter næringslivets interesser i media og debatter. Les våre debattinnlegg og høringsuttalelser her
  • Deltakelse, eller innspill til bransjevise fagråd og bedriftsnettverk
  • Invitere medlemmer og kunder til egne møter, eller delta på andres arrangement på vår møteplass
  • Gode tilbud på relevante kurs- og kompetanseprogrammer for næringslivet
  • Kompetansedeling – bruke Næringsforeningens kanaler: webside, nyhetbrev, sosiale media for deling og formidling av kompetanse/ informasjon
  • Utvikle samarbeid og nettverk
  • Tilgang til regionale, nasjonale og internasjonale nettverk
  • Bistand og hjelp i næringsspørsmål
  • Medlemspris på sertifiseringsbevis og ATA Carnet

 

Serviceavgift for medlemskap i Næringsforeningen for 2018

  Næringsforeningen  
1-2 ansatte kr. 4.100,-  
3-6 ansatte kr. 5.500,-  
7-10 ansatte kr. 7.100,-  
11-20 ansatte kr. 8.500,-  
21-50 ansatte kr. 12.500,-  
51-100 ansatte kr. 16.300,-  
Over 100 ansatte kr. 22.800,-  
Gründere 1. år kr. 2.500,-  
Kjøpesenter Egen sats  
** Alle priser er eks. mva. Serviceacgiften er fradragsberettiget.    

Ved ønske om oppsigelse av medlemskapet i Næringsforeningen i Tromsøregionen, må dette skje, enten pr. brev eller e-post (post@nftr.no), innen 1. oktober året før utmeldingen gjelder.