Handelskammer

Troms Handelskammer ble etablert allerede i 1952, og bidrar til å befeste og utvikle Tromsø som en internasjonal aktør. Handelskammeret utfører sentrale oppgaver som utstedelse av ATA-carnet (internasjonalt innførselsdokument) og sertifisering av eksportdokumenter.

I kraft av Handelskammeret representeres Tromsøregionen på internasjonale arenaer. I tillegg til håndtering av forespørsler fra utlandet, ivaretas vertsskapsrollen ved besøk av utenlandsk næringsliv og myndigheter. Så langt det er mulig bistår Handelskammeret med tilrettelegging for bedriftshospitering i utvalgte land, gjennomføring av markedsanalyser og partnersøk. Vi avholder relevante kurs, seminarer og bidrar med råd til våre bedrifter som satser internasjonalt.

Troms handelskammer er medlem av Det Norske Handelskammerforbund og inngår i verdens største bedriftsnettverk bestående av 14.000 handelskammer.

Vi utsteder ATA-carnet og sertifiserer eksportdokumenter for bedrifter i hele landsdelen.

Les mer om: