Digitaliseringslab

6des
Torsdag, 6 desember, 2018 - 08:30 til 13:00

Digitaliseringslab 2018 er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Tromsøregionen og Atea AS. Programmet er lagt opp slik at du kan melde deg på en eller flere samlinger for å ha faglig utbytte. Størst utbytte får man imidlertid ved å delta på alle samlingene.

Digitaliseringslab skal bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter. Dette er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi.

Pris medlem / Ikke-medlem (Prisene er oppgitt per samling)
kr. 950,- / kr. 1400,- eks. mva. 

Sted: Møterommet Sundet, Kystens Hus 2.etg, Storgata 1.

Lunsj er inkludert i prisen

NB: Begrenset med plasser

Påmelding gjøres her

Første samling: 6. desember 2018. 08.30 - 12.30
Digitaliseringslab - Hva er digitalisering og hvilke trender ser vi?
På denne første samlingen vil vi se nærmere på hva vi legger i begrepet digitalisering. Hvordan forstå digitalisering og dens betydning for din bedrift og din bransje? Hvilke digitale trender og utvikling/strukturer ser vi, og hvordan vil dette påvirke deg og din bransje? Hvor godt skodd er dere for det digitale skiftet?

Andre samling: 8. januar 2019. 08.30 - 12.30
Utvikling av digitale forretningsmodeller og verdikjeder
På denne samlingen skal vi se nærmere på digitale verdikjeder, ditt digitale økosystem og digitale forretningsmodeller, og hva det kan ha å si for din virksomhet. Vi vil presentere ulike former for digitale forretningsmodeller, samt se på hva dette kan bety for din virksomhet. Vi skal se på gode eksempler fra hvordan de flinkeste norske bedriftene og de dyktigste innen offentlig sektor nå jobber med å få definert og forankret digitaliseringsstrategier i virksomheten. Fra eksemplene skal vi trekke ut noen første prinsipper og beste praksis for å komme videre i transformasjonstenkningen og etterhvert forankrings og implementeringsarbeidet. Fokus vil være på hvordan man kan realisere forretningsmodeller og verdikjeder i en brukerdrevet digital tidsalder.

Tredje samling: 12. februar 2019 08.30 - 12.30
Hvordan lykkes med implementering av en digital strategi?
I denne tredje samlingen vil vi se nærmere på implementering av en digital strategi og arbeidet med å få fart i nye forretningsmodeller. En ny digital strategi fører til en fundamental endring som i aller høyeste grad påvirker alt fra selskapets kommunikasjon, markedsføring, ledelse, og behov av kompetanse, til nye partnerskap, kundedialoger og allianser. Uansett hvor store endringene blir vil det medføre at de ansatte og virksomhetens ledelse må endre seg, slutte å arbeide på den gamle måten. Dette krever solid forklaring i hele organisasjonen, tydelige mandat, roller, nansiering, involvering og ikke minst kompetanseheving og kontinuerlig oppfølging av strategien. Vi forteller om ulike måter å realisere en digital strategi og unngå at planen blir liggende i skrivebordsskuffen. Vi vil også vise konkrete eksempel på virksomheter som har lyktes.