Bruk av utenlandsk arbeidskraft

15jun
Torsdag, 15 juni, 2017 - 08:45 til 11:30

Bruken av utenlandsk arbeidskraft øker. Lovverket er omfattende, og vi erfarer at det er stor usikkerhet ved sentrale sider ved det. Dette gjelder så vel plikten til å følge norsk arbeidsmiljølovgivning, registreringsordninger eller søknader om arbeids- og oppholdstillatelse, registrerings- og rapporteringsforpliktelsene for å sikre at skatteplikten til Norge blir riktig håndtert, og at de ansatte omfattes av korrekt trygd, pensjon og forsikringsordning. Det er lett å trå feil fordi man ikke kjenner det ansvaret man har når man skaffer arbeidskraft fra utlandet.

KPMGs fagpersoner vil på dette seminaret gi en oversikt over vesentlige forhold knyttet til bruk av utenlandsk arbeidskraft. 

AGENDA

  • Arbeidsrett; grensen mellom ansatt, innleid arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende, plikten til å følge norsk arbeidsmiljølovgivning, krav til arbeidsavtale og arbeidstid, tiltak mot sosial dumping, herunder solidaransvar for lønn og feriepenger for oppdragsgiver.
  • Utledningsrett, kort om registreringsplikt for EØS-borgere og vilkår om lønns og arbeidsvilkår for arbeidstaker fra land utenfor EØS.
  • Rapporterings- og registreringsplikt for oppdragsgiver og oppdragstaker.
  • Trygderett, pensjon og yrkesskadeforsikring.
  • Skatterett, kort om skatteplikt for arbeidstakeren og selskapet samt solidaransvar for oppdragsgiver.

Sted: KPMG Tromsø, Stakkvollveien 41, møterom 2. etg.

Pris: kr 500

Påmeldingsfrist: 12.06 

Meld deg på her