Bli medlem

Næringsforeningen i Tromsøregionen er landsdelens største interesseforening for næringslivet. Vi arbeider for å skape gode rammebetingelser for våre medlemsbedrifter.

I Næringsforeningen finner du over 800 medlemsbedrifter fra alle næringer og bransjer som hver eneste dag skaper verdier, arbeidsplasser og resultater for bedrift og samfunn.

Arena for nettverk og kunnskap

Vårt mål er å samle næringslivet, være en pådriver i regional næringspolitikk og være en attraktiv møteplass. Vi har ulike faglige og sosiale arrangementer der vi legger til rette for at du kan knytte kontakter og snakke med andre som er opptatt av det samme som deg.

Hvorfor bli medlem?

  • Næringspolitisk innflytelse
  • Rabatt på kurs og arrangementer
  • Mulighet til å delta i dagsaktuelle debatter
  • Tilgang til arena for nettverksbygging og sosiale sammenkomster
  • Tilgang på internasjonale nettverk

Meld deg inn allerede i dag via dette skjemaet!