ATA-carnet - alt du trenger i ett dokument

Et ATA-carnet er et internasjonalt tolldokument som sparer deg og din bedrift for tid og penger ved midlertidig innførsel av varer.

ATA-carnetet forenkler tollekspedisjonen og erstatter alle eksport-, import- og transitteringsdokumenter. Da er registreringen ved tollpasseringene en enkel og ryddig prosess, og du risikerer ikke å få varene beslaglagt eller bli krevd for moms og toll ved grensepasseringen. Alt du trenger finnes i ett dokument!

Under forutsetning at varene skal returneres til Norge kan du reise på carnet med vareprøver, yrkesutstyr og utstyr til messer/utstillinger uten å deponere for toll og avgifter. Et ATA-Carnet har gyldighet på cirka ett år, og du kan reise inntil 10 ganger med samme carnet i gyldighetsperioden.

Carneet sparer bedriften for både tid og penger ved at:

 • midlertidig fortolling av varer unngås
 • utfylling av eksportdokumenter i eksportlandet unngås
 • tolldokumenter på nasjonalt formular ved innførsel til utlandet unngås
 • deponering for toll og avgifter unngås
 • tiden ved tollstedet reduseres
 • carneetet behandles oftest raskt i den røde tollsonen

Søk om ATA-carnet

Ved bruk av ATA-carnet står Oslo Handelskammer som garanterende instistusjon for varene i landene som besøkes.

Medlemmer i Næringsforeningen i Tromsøregionen og andre næringsforeninger i Nord-Norge gis rabatt ved utstedelse av ATA-carnet.

Søk her om ATA-carnet, og les mer om priser og retningslinjer

Regler ved bruk

Regler for utstedelse av ATA-carneter gyldig fra 2009

 • Det innføres en øvre grense på maksimum 10 turer per carnet. Deretter må kunden få utstedt nytt carnet. Årsaken til begrensningen er å redusere risikoen for antall tvister per carnet.
 • Det innføres en ny priskategori for carneter med vareverdi over 3 millioner kr (se prisliste). I denne priskategorien vil det stilles krav om garantibeløp for vareverdien, men individuell vurdering foretas.
 • Varene må eies av en fysisk eller juridisk person, bosatt eller etablert i et land utenfor innførselslandet.  Representanten skal ikke være bosatt i innførselslandet.
 • Varene må ikke lånes eller leies ut.
 • Varene må ikke bearbeides i innførselslandet.
 • Varene må ha til hensikt å returneres til utførselslandet, altså ikke forbruksvarer.
 • Varene må kunne identifiseres ved utførsel innen reisen påbegynnes.
 • Varene som er oppført på carnetet skal være produsert i Norge eller være fortollet i Norge.
 • Dersom ATA-carnet sendes med speditør, anbefaler vi at det utstedes en fullmakt til vedkommende.

Hvis carnetsøker har til hensikt å reise over landegrenser med tog, fraråder Handelskammeret å benytte carnet, da det har vist seg vanskelig å få tollstemplet carnetet ved inn- og utreise.

Til hvilke land kan du bruke ATA-carnet?

Se oversikten her

Carnet for hest

Når du reiser med hest på carnet, gjelder egne regler.

Hvis du er medlem av Norges Rytterforbund eller Norsk Jockeyklubb, ta kontakt med dem dersom du skal bestille carnet i forbindelse med konkurranser.

Privatpersoner må stille en garanti som tilsvarer 30% av totalverdien.  Det gjelder også for firmaer som ikke tilfredsstiller våre kredittkrav.  Beløpet skal eventuelt dekke merverdiavgift som Handelskammeret må betale til utenlandske tollmyndigheter hvis hesten ikke blir gjenutført innen carnetets gyldighet (1 år).

På varelisten skal hestens navn, ID-nummer, farge, fødselsdato og kjønn være oppført. Husk å føre opp riktig markedsverdi på hesten.

Betaling: Ved bestilling av carnet gjennom Norges Rytterforbund må rytteren/representanten betale faktura før han/hun henter carnetet.  Forbundet står da som carnetinnehaver, men fakturaen sendes direkte til rytteren.