Ansatte i Næringsforeningen

Næringsforeningen har 4 ansatte fordelt på 3,5 årsverk.

Trude Nilsen             
Administrerende direktør

Tiltrer 01.01.2018

Marianne Saus
Administrativ leder

Tlf 481 22 990

   

Per Arnold Dyrkoren
Prosjektleder

Tlf 41461777

Siren Somby
Administrasjonsmedarbeider

Tlf 41933359

Lena Nymark
Prosjektleder 

I permisjon til sommeren 2018