Fv. Mariann Meby (Bodø Næringsforum), Ole-Jonny Korsgaard (Harstadregionens Næringsforening), Trude Nilsen (Næringsforeningen i Tromsøregionen), Trine Rimer (Ranaregionen Næringsforening), Kjetil Kristensen (Alta Næringsforening) og Svein Erik Kristiansen (Narvikregionens Næringsforening)

VM i Alpint - Nord-Norge heier på Narvik!

Næringsforeningene i Nord-Norge stiller seg samlet bak forslaget om Narvik som arrangørsted for VM i alpint. Vi har kommet med en felles uttalelse til Norges Skiforbund som du kan lese i sin helhet nedenfor.
Fredag, 16 november, 2018 - 13:27

Til Norges Skiforbund 
v/President Erik Røste og Generalsekretær Ingvild B. Berg
       
Nord-Norge er landet viktigste ressursregion. Næringsarena Nord er bedriftenes interesseorganisasjoner og talerør i Nord-Norge. Vi består av Alta Næringsforening, HammerfestNæringsforening, Næringsforeningen i Tromsøregionen, Harstadregionens Næringsforening,Narvikregionen Næringsforening, Fauske Næringsforum, Bodø Næringsforum og Ranaregionen Næringsforening. Næringsarena Nord ivaretar interessene til 2700
 Nordnorske bedrifter som igjen bidrar til nasjonal og internasjonal verdiskaping.

Vi ønsker med dette å gi vår uttalelse til Narvik som arrangørsted i VM i alpint. 

En grundig, administrativ evalueringsrapport anbefaler Nord-Norge med Narvik som arrangementssted for et VM i alpint.

Det er særdeles hard internasjonal konkurranse om å få arrangere VM i alpint. Med Nord-Norge og Narvik som arrangørsted vil Norges mulighet til å vinne fram, være gode.

Nordnorske kommuner, fylkeskommuner og næringsliv har helhjertet støttet oppunder planlegging og forberedelse av et VM i alpint. Den regionale forankringen og nordnorske entusiasmen har vært viktig – og kan være en start på en nasjonal mobilisering for en VM-kandidat av ypperste internasjonale merke.

Norges Skiforbunds VM-prosess har vært transparent, åpen og tillitsvekkende. To gode kandidater har konkurrert på like vilkår. I likhet med forbundets rådgivere og administrasjon er vi entydig overbevist over hva som gagner Norge best og hvem som vil bringe et VM i alpint «hjem»; et VM i Nord-Norge og Narvik.

Fordi Nord-Norge byr på det lille ekstra, spektakulære, kompakte og internasjonalt salgbare. Narvik ligger i bunn av alpinbakken, med alle naturlige urbane tilbud. Alpintraseene går fra fjell til fjord – og byr på unike opplevelser for løperne og spektakulære TV-bilder.

Et alpint VM i Nord-Norge kan også sette fokus på arktisk. Arrangementet vil være kompakt og forbilledlig bærekraftig, miljømessig og i forhold til gjenbruk, og kan bli et utstillingsvindu for nordnorsk og norsk reiseliv og næringsliv.

Det er to gode søknader som er avlevert Norges Skiforbund, fra Narvik og Hafjell/Kvitfjell. Men kun den nordnorske søknaden har det ekstra som vil gjøre en samlet norsk søknad konkurransedyktig internasjonalt. 

Beste hilsen fra, 

Kjetil Kristiansen

Mariann Meby

Nils Ole Steinbakk

Direktør Alta Næringsforening

Direktør Bodø
Næringsforum

Direktør Fauske Næringsforum

 

Espen Hansen

Ole-Jonny Korsgaard

Svein Erik Kristiansen

Direktør Hammerfest Næringsforening

Direktør Harstadregionen Næringsforening

Direktør Narvikregionen Næringsforening

 

 

 

Trude Nilsen

Trine Rimer

Direktør Næringsforeningen i Tromsøregionen

Direktør Rana Næringsforening

Et spennende år i Næringsforeningen går mot slutten og vi benytter anledningen til å be medlemmer, tidligere medlemmer og næringslivet forøvrig til å gi oss sine tilbakemeldinger.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 09:33
Forrige ukes vedtak fra kommunestyret i Tromsø om kravet til lukkede anlegg i oppdrettsnæringen har skapt store reaksjoner. Stein Windfeldt, styreleder i Næringsforeningen, benyttet mandagens Samhandlingsfrokost til å komme med en oppfordring til politikerne i kommunen. Næringslivet må med i prosesser før omveltende vedtak gjøres.
Mandag, 26 november, 2018 - 15:48
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering jobber med rekruttering til utdanninger og yrker innen disse fagene og ønsker samarbeid med bedrifter i Tromsøregionen som kan bidra med rollemodeller. Rollemodellene besøker lokale skoler og inspirerer elever til videre utdanning innen realfag og teknologi. Nå kan dine ansatte være med på å gjøre realfagene mer virkelighetsnære for elevene og samtidig rekruttere flere unge til næringslivet ved vise hvordan dere bruke realfag i praksis.
Fredag, 23 november, 2018 - 14:01
Næringsforeningene i Nord-Norge stiller seg samlet bak forslaget om Narvik som arrangørsted for VM i alpint. Vi har kommet med en felles uttalelse til Norges Skiforbund som du kan lese i sin helhet nedenfor.
Fredag, 16 november, 2018 - 13:27
Digitaliseringslab skal bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter. Dette er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi.
Tirsdag, 6 november, 2018 - 12:30
Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Det jobbes inn 20-25 millioner kroner hvert år på OD-dagen av ungdomsskoleelever og elever på VGS. "Du har ikke et liv uten frihet til å leve", som er årets tittel, støtter palestinsk ungdom mellom konflikten Israel og Palestina. I år har jeg valgt å jobbe her på Kystens Hus, hos Næringsforeningen.
Torsdag, 1 november, 2018 - 12:55
Tromsø kommune har stilt seg bak initiativet vårt om å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022, og inviterte i oktober Næringsforeningen i Tromsøregionen med sine fagråd inn til rådhuset med ett mål for øye; å lære mer om hverandres utfordringer.
Søndag, 14 oktober, 2018 - 15:13
Onsdag åpnet vi Næringslivets Hus for å samle ledere fra små og mellomstore bedrifter til et frokostseminar for å fortelle forskere fra UiT om sin arbeidshverdag.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:07
Regjeringens forslag til statsbudsjett legger vekt på å holde finanspolitikken rolig ved ikke å legge føringer for rentebane og kronekurs. Selv med stabile finanspolitiske rammer, er det likevel flere avgifter som begrenser vekst i næringslivet. Disse må også adresseres skal vi nå vårt potensial.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 10:27
Handelshøgskolen ved UiT og næringslivet skal samarbeide om forskning for bedre ledelse av små og mellomstore bedrifter i nord.
Mandag, 1 oktober, 2018 - 15:58
Styret i Næringsforeningen i Tromsøregionen har hentet inn nye krefter.
Onsdag, 26 september, 2018 - 09:22
Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11
Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12