Fiskeri, havbruk, reiseliv og teknologi er fire næringer med stort vekstpotensial.

Inviterer næringslivet til mulighetskonferanse

Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00

- Gullkortet fra staten er snart brukt opp. Vi kan ikke lene oss på fylkeskommunale og statlige arbeidsplasser i like stor grad som vi gjør i dag. I fremtiden trenger vi private arbeidsplasser for å øke verdiskapingen i Tromsøregionen. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle oss hvor de ser muligheter for vekst, sier Trude Nilsen, adm.dir for Næringsforeningen i Tromsøregionen.

1,8 mrd. i verdiskaping

I følge Næringsforeningen bør Tromsøregionen ha som mål å etablere 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Dette krever tilrettelegging for lokalt næringsliv og en målrettet satsing på de store næringene som eksporterer varer og tjenester ut av regionen.


Trude Nilsen, direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen

- Våre analyser viser at verdiskapingen og ringvirkningene i form av kjøp av varer og tjenester er klart størst innenfor privat sektor. 2000 nye arbeidsplasser innenfor private eksporterende næringer har en verdiskapingseffekt på 1,8 milliarder kroner per år. Dette er 464 millioner kroner mer enn om disse arbeidsplassene etableres i kommunen og 429 millioner kroner mer enn i fylkeskommunen eller statlig sektor, sier Nilsen.

I følge Næringsforeningen må vi satse på vekst for eksisterende bedrifter i de eksporterende næringene om vi skal nå målet om 2000 nye arbeidsplasser innen 2022.

- Tromsø er en av Norges viktigste fiskerihavner, men vi er ikke spesielt gode på videreforedling av den sjømaten vi henter på land. Reiselivet har gjort en formidabel jobb for å utvikle gode tilbud til vinterturistene, men på sommeren gjør vi lite for å øke verdiskapingen fra de turistene som kommer hit. I tillegg har Tromsø et teknologimiljø som på enkelte områder er ledende i Norge og verden. Hvordan kan vi utnytte dette for å skape videre vekst?, spør Nilsen.

Les kronikken «2000 nye arbeidsplasser i Tromsøregionen» av Næringsforeningen i Tromsøregionen.

Torsdag 19. april
kl 8.30 - 11.00
Scandic Ishavshotel

Registrering og frokost
fra kl 8.00

Mulighetskonferanse

Nå inviterer Næringsforeningen i Tromsøregionen til en mulighetskonferanse hvor næringslivet inviteres til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst og hva som begrenser veksten.

- Mulighetskonferansen er første steg i et arbeid hvor vi ønsker å skape større forståelse for mulighetene og begrensningene for næringslivet hos de som styrer tilretteleggingen og rammebetingelsene. Til konferansen inviterer vi Tromsø kommune, Tromsø havn, Innovasjon Norge, Avinor, NAV, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen til å delta og lytte til innspillene som kommer fra bedriftene som deltar, sier Nilsen.

Meld deg på Mulighetskonferansen 2018 her

120 mill. i årlige skatteinntekter

Om Tromsøregionen lykkes med å etablere 2000 nye private arbeidsplasser vil dette ha positiv effekt for inntektene til Tromsø kommune.

- De kommunale utgiftene øker og det blir et stadig større gap mellom inntekter og kostnader. Om de 2000 nye private arbeidsplassene kom kun i Tromsø vil dette, i følge Menon Economics, bidra med årlige skatteinntekter på rundt 120 millioner kroner per år. Økte skatteinntekter vil være avgjørende for å kunne opprettholde velferdsnivået i kommunen i årene som kommer, sier Nilsen.

Les rapporten «Verdien av privat næringsliv i Tromsø» fra Menon Economics

 

 

Utvikling i Nord-Norge er prisgitt et godt samarbeid mellom landsdelens to største byer. Næringsforeningen i Tromsøregionen, Bodø Næringsforum og BRUS møttes denne uken for å lære mer om hverandre, og hvordan de i felleskap kan styrke Nord-Norges stemme.
Tirsdag, 15 januar, 2019 - 10:08
Næringsforeningen er på flyttefot i desember og innen julefreden senker seg er vi tilbake i våre lokaler i Næringslivets Hus, Grønnegata 83. For oss er det gledelig å kunne flytte tilbake til huset vårt etter et par år sammen med gode venner i Kystens Hus. 
Torsdag, 20 desember, 2018 - 16:06
Et spennende år i Næringsforeningen går mot slutten og vi benytter anledningen til å be medlemmer, tidligere medlemmer og næringslivet forøvrig til å gi oss sine tilbakemeldinger.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 09:33
Forrige ukes vedtak fra kommunestyret i Tromsø om kravet til lukkede anlegg i oppdrettsnæringen har skapt store reaksjoner. Stein Windfeldt, styreleder i Næringsforeningen, benyttet mandagens Samhandlingsfrokost til å komme med en oppfordring til politikerne i kommunen. Næringslivet må med i prosesser før omveltende vedtak gjøres.
Mandag, 26 november, 2018 - 15:48
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering jobber med rekruttering til utdanninger og yrker innen disse fagene og ønsker samarbeid med bedrifter i Tromsøregionen som kan bidra med rollemodeller. Rollemodellene besøker lokale skoler og inspirerer elever til videre utdanning innen realfag og teknologi. Nå kan dine ansatte være med på å gjøre realfagene mer virkelighetsnære for elevene og samtidig rekruttere flere unge til næringslivet ved vise hvordan dere bruke realfag i praksis.
Fredag, 23 november, 2018 - 14:01
Næringsforeningene i Nord-Norge stiller seg samlet bak forslaget om Narvik som arrangørsted for VM i alpint. Vi har kommet med en felles uttalelse til Norges Skiforbund som du kan lese i sin helhet nedenfor.
Fredag, 16 november, 2018 - 13:27
Digitaliseringslab skal bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter. Dette er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi.
Tirsdag, 6 november, 2018 - 12:30
Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Det jobbes inn 20-25 millioner kroner hvert år på OD-dagen av ungdomsskoleelever og elever på VGS. "Du har ikke et liv uten frihet til å leve", som er årets tittel, støtter palestinsk ungdom mellom konflikten Israel og Palestina. I år har jeg valgt å jobbe her på Kystens Hus, hos Næringsforeningen.
Torsdag, 1 november, 2018 - 12:55
Tromsø kommune har stilt seg bak initiativet vårt om å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022, og inviterte i oktober Næringsforeningen i Tromsøregionen med sine fagråd inn til rådhuset med ett mål for øye; å lære mer om hverandres utfordringer.
Søndag, 14 oktober, 2018 - 15:13
Onsdag åpnet vi Næringslivets Hus for å samle ledere fra små og mellomstore bedrifter til et frokostseminar for å fortelle forskere fra UiT om sin arbeidshverdag.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:07
Regjeringens forslag til statsbudsjett legger vekt på å holde finanspolitikken rolig ved ikke å legge føringer for rentebane og kronekurs. Selv med stabile finanspolitiske rammer, er det likevel flere avgifter som begrenser vekst i næringslivet. Disse må også adresseres skal vi nå vårt potensial.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 10:27
Handelshøgskolen ved UiT og næringslivet skal samarbeide om forskning for bedre ledelse av små og mellomstore bedrifter i nord.
Mandag, 1 oktober, 2018 - 15:58
Styret i Næringsforeningen i Tromsøregionen har hentet inn nye krefter.
Onsdag, 26 september, 2018 - 09:22
Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11