Fiskeri, havbruk, reiseliv og teknologi er fire næringer med stort vekstpotensial.

Inviterer næringslivet til mulighetskonferanse

Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00

- Gullkortet fra staten er snart brukt opp. Vi kan ikke lene oss på fylkeskommunale og statlige arbeidsplasser i like stor grad som vi gjør i dag. I fremtiden trenger vi private arbeidsplasser for å øke verdiskapingen i Tromsøregionen. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle oss hvor de ser muligheter for vekst, sier Trude Nilsen, adm.dir for Næringsforeningen i Tromsøregionen.

1,8 mrd. i verdiskaping

I følge Næringsforeningen bør Tromsøregionen ha som mål å etablere 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Dette krever tilrettelegging for lokalt næringsliv og en målrettet satsing på de store næringene som eksporterer varer og tjenester ut av regionen.


Trude Nilsen, direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen

- Våre analyser viser at verdiskapingen og ringvirkningene i form av kjøp av varer og tjenester er klart størst innenfor privat sektor. 2000 nye arbeidsplasser innenfor private eksporterende næringer har en verdiskapingseffekt på 1,8 milliarder kroner per år. Dette er 464 millioner kroner mer enn om disse arbeidsplassene etableres i kommunen og 429 millioner kroner mer enn i fylkeskommunen eller statlig sektor, sier Nilsen.

I følge Næringsforeningen må vi satse på vekst for eksisterende bedrifter i de eksporterende næringene om vi skal nå målet om 2000 nye arbeidsplasser innen 2022.

- Tromsø er en av Norges viktigste fiskerihavner, men vi er ikke spesielt gode på videreforedling av den sjømaten vi henter på land. Reiselivet har gjort en formidabel jobb for å utvikle gode tilbud til vinterturistene, men på sommeren gjør vi lite for å øke verdiskapingen fra de turistene som kommer hit. I tillegg har Tromsø et teknologimiljø som på enkelte områder er ledende i Norge og verden. Hvordan kan vi utnytte dette for å skape videre vekst?, spør Nilsen.

Les kronikken «2000 nye arbeidsplasser i Tromsøregionen» av Næringsforeningen i Tromsøregionen.

Torsdag 19. april
kl 8.30 - 11.00
Scandic Ishavshotel

Registrering og frokost
fra kl 8.00

Mulighetskonferanse

Nå inviterer Næringsforeningen i Tromsøregionen til en mulighetskonferanse hvor næringslivet inviteres til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst og hva som begrenser veksten.

- Mulighetskonferansen er første steg i et arbeid hvor vi ønsker å skape større forståelse for mulighetene og begrensningene for næringslivet hos de som styrer tilretteleggingen og rammebetingelsene. Til konferansen inviterer vi Tromsø kommune, Tromsø havn, Innovasjon Norge, Avinor, NAV, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen til å delta og lytte til innspillene som kommer fra bedriftene som deltar, sier Nilsen.

Meld deg på Mulighetskonferansen 2018 her

120 mill. i årlige skatteinntekter

Om Tromsøregionen lykkes med å etablere 2000 nye private arbeidsplasser vil dette ha positiv effekt for inntektene til Tromsø kommune.

- De kommunale utgiftene øker og det blir et stadig større gap mellom inntekter og kostnader. Om de 2000 nye private arbeidsplassene kom kun i Tromsø vil dette, i følge Menon Economics, bidra med årlige skatteinntekter på rundt 120 millioner kroner per år. Økte skatteinntekter vil være avgjørende for å kunne opprettholde velferdsnivået i kommunen i årene som kommer, sier Nilsen.

Les rapporten «Verdien av privat næringsliv i Tromsø» fra Menon Economics

 

 

Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Høy standard og lett tilgjengelige kontorlokaler til leie midt i hjertet av Tromsø sentrum.
Fredag, 22 juni, 2018 - 14:51
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Fredag, 15 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11
Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11