Havbruksnæringen skaper store verdier for kystsamfunnene fra nord til sør. Illustrasjon: Nofima.

Kjøpte for 2,3 milliarder i Troms

Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00

Dette kommer frem i en rykende fersk ringvirkningsanalyse for havbruksnæringen som NOFIMA har utarbeidet på oppdrag fra Næringsforeningen i Tromsøregionen.

Betydelig næring i Troms

Troms hadde ved årsskiftet 150 konsesjoner for havbruk. Havbrukssektoren i Troms sysselsetter 877 årsverk. Av dette er 272 årsverk tilknyttet slakteri og foredling.

- Havbruksnæringen er blitt en betydelig næring i Troms fylke og den skaper store verdier for kystsamfunnene fra nord til sør. Bare innenfor områdene transport, lagring, varehandel og verksted ble det gjort innkjøp for til sammen 462 millioner kroner i 2015. Næringen bidrar til sysselsetting og verdiskaping langt utenfor det enkelte havbrukselskap, sier Trude Nilsen, administrerende direktør for Næringsforeningen i Tromsøregionen. 


Innkjøp i fra aktører i Troms ulike kategorier/Segmenter (Kilde: Nofima)

 

Balsfjord størst på varekjøp

Balsfjord var med varekjøp på 1,3 milliarder kroner den kommunen i Troms med størst andel av varekjøpene fra havbruksnæringen i 2015. Kommunen er blant annet vertskap for fôrprodusenten Ewos og Bewi Polar, som produserer fiskekasser til havbruksnæringen.

Tjenestekjøpene er også betydelige i andre Troms-kommuner. Havbruksnæringen kjøpte i 2015 varer og tjenester for 289 millioner kroner i Tromsø og for 122 millioner kroner i Lenvik og Gratangen. I Ibestad kommune handlet næringen for 110 millioner kroner dette året.

- Rapporten viser at havbruksnæringen skaper betydelige verdier i form av arbeidsplasser, skatteinntekter og kjøp av varer og tjenester i alle delene av fylket, sier Nilsen. 

 

Store skatteinntekter

Lerøy Aurora er med 266 medarbeidere det største havbruksselskapet i Troms. De øvrige 18 selskapene varierer fra rundt 110 årsverk hos de største, til tre-fire årsverk i de minste selskapene. Havbruksnæringen er tilstede i 16 kommuner i fylket.

 


Figuren viser sysselsatte årsverk innenfor havbrukssektoren fordelt på arbeidskommune. Skjervøy er den største sysselsettingskommunen med 242 årsverk i 2015, en dobling fra de 123 årsverkene sysselsatt der i 2011. (Kilde: Nofima)


Trude Nilsen, adm. leder i Næringsforeningen i Tromsøregionen.

 

- Skjervøy kommune hadde i 2015 242 personer sysselsatt i havbruksnæringen. Dette genererte nesten 26 millioner i skatt. Nummer to på listen er Lenvik. Her er 141 årsverk sysselsatt i havbruksnæringen, noe som genererer 13 millioner kroner i personskatt, sier seniorforsker Roy Robertsen fra Nofima, en av forskerne som står bak rapporten.

 

Økt produksjon i Troms

Mens den internasjonale etterspørselen etter laks økte, uteble veksten i den norske lakseproduksjonen i perioden 2012 til 2016. Dette har bidratt til økt pris for norsk laks i verdensmarkedet. Analysen fra Nofima viser at havbrukselskapene i Troms økte både slakteverdi og salgsvolum i denne perioden.

- Havbrukselskapene i Troms har i perioden 2012 til 2016 fått 10 nye tillatelser. Samtidig har de utnyttet kapasiteten på de eksisterende lokalitetene bedre. Vi har fått flere lokaliteter med en produksjonskapasitet på over 5000 MTB. Det resulterte i en produksjonsøkning fra 144.000 tonn i 2012 til 169.000 tonn i 2016. Troms økte med dette sin andel av den nasjonale lakseproduksjonen med 2 prosent. I 2016 produserte havbruksnæringen i Troms 13 prosent av laksen i Norge, sier Robertsen.

 

Sør-Troms størst på havbruk

Rapporten har også sett på produksjonskapasiteten til havbruksnæringen i de ulike kommunene i Troms. Her ligger Harstad på topp med en produksjonskapasitet på 54.375 tonn per desember 2017.

- Harstad kommune ligger på topp i Troms når vi ser på den maksimalt tillatte biomassen for alle formålene samlet. Like bak følger Skjervøy med 53.970 tonn. Kommunene i Sør-Troms hadde til sammen en produksjonskapasitet på 160.485 tonn. Dette betyr at regionene er den største havbruksregionen i fylket, selv om kapasiteten vil variere noe fra år til år, sier Robertsen.

 

Last ned hele rapporten for havbruk her

Last ned hele rapporten for leverandørindustri her

 

Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47