Lasse Holm, styremedlem i Næringsforeningen i Tromsøregionen introduserte Ringvirkningsanalysen.

Store verdier i sjømat

Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48

Verdiskapingen innenfor sjømatnæringen har de siste årene vært dominert av den positive utviklingen innenfor havbruk. Sterk internasjonal etterspørsel etter laks, kombinert med utflating i produksjonen her hjemme, har ført til en verdivekst sjømatnæringen ikke har sett maken til. Det har skapt en eventyrlig vekst for de havbrukselskapene som er lokalisert i Troms fylke.

 

Lander sjømat for 4,3 milliarder

Men det er ikke kun laksen som skaper verdier til Troms-samfunnet. En ny ringvirkningsanalyse utført av NOFIMA i Tromsø, på oppdrag fra Næringsforeningen i Tromsøregionen, viser at også de som driver innenfor den fangstbaserte delen av næringen bidrar med betydelig verdiskaping. Analysen er gjort på tallene fra 2015, men gir et representativt bilde av dagens verdiskaping og sysselsetting.

Tallene fra NOFIMA viser at det er god lønnsomhet også innenfor den fangstbaserte fiskerinæringen. Inklusive råstoff fra utenlandske fartøy ble det i 2015 landet 352.000 tonn fisk og skalldyr i Troms. Verdien av denne sjømaten var 4,34 milliarder kroner.

 

Verdiskaping per fisker 1,1 millioner kroner

Verdiskapingen per fisker var i 2015 hele 1,1 millioner kroner. Det resulterte i en driftsmargin i fiskeflåten på 21 prosent og betydelige ringvirkninger i form av arbeidsplasser og skatt til fellesskapet.


Antall heltids- og deltidsfiskere registrert i fiskermanntallet per 2015. Per kommune

Mellom 1.000 og 1.100 personer har sitt arbeid på fiskefartøy registrert i Troms. I tillegg sysselsettes om lag like mange fiskere fra resten av landet av de fangstene som landes her. Det betydelige innslaget av fartøy fra resten av landet gir ringvirkninger fra fiskeriene i Troms langt utover fylkets grenser.

Også den fangstbaserte landindustrien tjener penger, men her er verdiskapingen noe lavere enn i flåteleddet. 800 personer er sysselsatt i foredlingsindustrien i fylket. Verdiskaping per årsverk ligger på 648.000 kroner og driftsmarginen i 2015 var på 5 prosent.

 

346 millioner kroner i skatt

Ved siden av de rundt 2.000 arbeidsplassene som skapes av den sjømaten vi fanger i havet, bidrar fiskerinæringen med betydelige verdier til fellesskapet.

Det totale skattebidraget fra den fangstbaserte verdikjeden var i 2015 på 346 millioner kroner. Dette inkluderer skatt fra både de ansatte og selskapene i flåten og på land.

Disse verdiene kommer som følge av at næringen forvalter fiskeressursene på en god måte og skaper verdier gjennom en matproduksjon som det er stor interesse for i Norge og utenfor landets grenser.


Antall sysselsatte innen fangstbasert fiskeindustri i 2015. 
Per kommune.

 

Tromsø største fiskerikommune i Troms

Analysen viser samtidig at det er store forskjeller på hvor i fylket den fangstbaserte aktiviteten finner sted. Tromsø er den klart største fiskerikommunen i Troms.

Tromsø kommune stod alene for 59 prosent av landingene fra norske fartøy i 2015. 71 prosent av dette råstoffet landes som fryst fisk og skalldyr til fryseterminalene ved Tromsøysundet, mens de resterende landingene av fersk fisk og skalldyr fordeler seg mellom Tromsø, Brensholmen, Sommarøy, Tromvik, Vengsøy, Løksfjord og Oldervik.

Når de utenlandske landingene langs Tromsøsundet også regnes med, stiger andelen som landes i Tromsø til 69 prosent av totalen. Dette gjør at Tromsøsundet er den fremste fiskerihavnen i fylket for norsk og internasjonal havfiskeflåte. Havnene på «yttersida», fra Nord-Troms til Sør-Senja, er avgjørende for fylkets egen kystflåte og svært viktige for kystflåten fra Vestlandet til Finnmark.

 

Senjaregionen lander 30 prosent av sjømaten

Senjaregionen stod i 2015 for 30 prosent av de norske landingene i fylket. Av dette var ca. 1/3 fryst råstoff som gikk til fryseterminalen i Senjahopen. 10 prosent av sjømaten ble landet i Nord-Troms, mens 1 prosent ble landet i Sør-Troms.

Det landes lite sjømat i de sørlige delene av fylket, men fylkets største fiskebåtrederi finner vi i Sør-Troms. Når sjømatnæringen skal utvikle seg videre blir det viktig å skape aktivitet innenfor den fangstbaserte verdikjeden i større deler av fylket enn i dag. 

Emneord: 
LEDIG STILLING
Vi jakter en dyktig rådgiver innen kommunikasjon og næringsutvikling. Er du den vi trenger?
Onsdag, 14 februar, 2018 - 13:58
Byggebørsen går av stabelen torsdag 8. Februar, og vi har fortsatt noen plasser igjen. Til Byggebørsen kommer store offentlige og private aktører og forteller hvilke nye prosjekter som kommer det neste året. I tillegg presenterer de offentlige aktørene nye rammeavtaler som skal ut på anbud.
Tirsdag, 30 januar, 2018 - 10:08
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11
Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47