Lasse Holm, styremedlem i Næringsforeningen i Tromsøregionen introduserte Ringvirkningsanalysen.

Store verdier i sjømat

Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48

Verdiskapingen innenfor sjømatnæringen har de siste årene vært dominert av den positive utviklingen innenfor havbruk. Sterk internasjonal etterspørsel etter laks, kombinert med utflating i produksjonen her hjemme, har ført til en verdivekst sjømatnæringen ikke har sett maken til. Det har skapt en eventyrlig vekst for de havbrukselskapene som er lokalisert i Troms fylke.

 

Lander sjømat for 4,3 milliarder

Men det er ikke kun laksen som skaper verdier til Troms-samfunnet. En ny ringvirkningsanalyse utført av NOFIMA i Tromsø, på oppdrag fra Næringsforeningen i Tromsøregionen, viser at også de som driver innenfor den fangstbaserte delen av næringen bidrar med betydelig verdiskaping. Analysen er gjort på tallene fra 2015, men gir et representativt bilde av dagens verdiskaping og sysselsetting.

Tallene fra NOFIMA viser at det er god lønnsomhet også innenfor den fangstbaserte fiskerinæringen. Inklusive råstoff fra utenlandske fartøy ble det i 2015 landet 352.000 tonn fisk og skalldyr i Troms. Verdien av denne sjømaten var 4,34 milliarder kroner.

 

Verdiskaping per fisker 1,1 millioner kroner

Verdiskapingen per fisker var i 2015 hele 1,1 millioner kroner. Det resulterte i en driftsmargin i fiskeflåten på 21 prosent og betydelige ringvirkninger i form av arbeidsplasser og skatt til fellesskapet.


Antall heltids- og deltidsfiskere registrert i fiskermanntallet per 2015. Per kommune

Mellom 1.000 og 1.100 personer har sitt arbeid på fiskefartøy registrert i Troms. I tillegg sysselsettes om lag like mange fiskere fra resten av landet av de fangstene som landes her. Det betydelige innslaget av fartøy fra resten av landet gir ringvirkninger fra fiskeriene i Troms langt utover fylkets grenser.

Også den fangstbaserte landindustrien tjener penger, men her er verdiskapingen noe lavere enn i flåteleddet. 800 personer er sysselsatt i foredlingsindustrien i fylket. Verdiskaping per årsverk ligger på 648.000 kroner og driftsmarginen i 2015 var på 5 prosent.

 

346 millioner kroner i skatt

Ved siden av de rundt 2.000 arbeidsplassene som skapes av den sjømaten vi fanger i havet, bidrar fiskerinæringen med betydelige verdier til fellesskapet.

Det totale skattebidraget fra den fangstbaserte verdikjeden var i 2015 på 346 millioner kroner. Dette inkluderer skatt fra både de ansatte og selskapene i flåten og på land.

Disse verdiene kommer som følge av at næringen forvalter fiskeressursene på en god måte og skaper verdier gjennom en matproduksjon som det er stor interesse for i Norge og utenfor landets grenser.


Antall sysselsatte innen fangstbasert fiskeindustri i 2015. 
Per kommune.

 

Tromsø største fiskerikommune i Troms

Analysen viser samtidig at det er store forskjeller på hvor i fylket den fangstbaserte aktiviteten finner sted. Tromsø er den klart største fiskerikommunen i Troms.

Tromsø kommune stod alene for 59 prosent av landingene fra norske fartøy i 2015. 71 prosent av dette råstoffet landes som fryst fisk og skalldyr til fryseterminalene ved Tromsøysundet, mens de resterende landingene av fersk fisk og skalldyr fordeler seg mellom Tromsø, Brensholmen, Sommarøy, Tromvik, Vengsøy, Løksfjord og Oldervik.

Når de utenlandske landingene langs Tromsøsundet også regnes med, stiger andelen som landes i Tromsø til 69 prosent av totalen. Dette gjør at Tromsøsundet er den fremste fiskerihavnen i fylket for norsk og internasjonal havfiskeflåte. Havnene på «yttersida», fra Nord-Troms til Sør-Senja, er avgjørende for fylkets egen kystflåte og svært viktige for kystflåten fra Vestlandet til Finnmark.

 

Senjaregionen lander 30 prosent av sjømaten

Senjaregionen stod i 2015 for 30 prosent av de norske landingene i fylket. Av dette var ca. 1/3 fryst råstoff som gikk til fryseterminalen i Senjahopen. 10 prosent av sjømaten ble landet i Nord-Troms, mens 1 prosent ble landet i Sør-Troms.

Det landes lite sjømat i de sørlige delene av fylket, men fylkets største fiskebåtrederi finner vi i Sør-Troms. Når sjømatnæringen skal utvikle seg videre blir det viktig å skape aktivitet innenfor den fangstbaserte verdikjeden i større deler av fylket enn i dag. 

Emneord: 
Et spennende år i Næringsforeningen går mot slutten og vi benytter anledningen til å be medlemmer, tidligere medlemmer og næringslivet forøvrig til å gi oss sine tilbakemeldinger.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 09:33
Forrige ukes vedtak fra kommunestyret i Tromsø om kravet til lukkede anlegg i oppdrettsnæringen har skapt store reaksjoner. Stein Windfeldt, styreleder i Næringsforeningen, benyttet mandagens Samhandlingsfrokost til å komme med en oppfordring til politikerne i kommunen. Næringslivet må med i prosesser før omveltende vedtak gjøres.
Mandag, 26 november, 2018 - 15:48
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering jobber med rekruttering til utdanninger og yrker innen disse fagene og ønsker samarbeid med bedrifter i Tromsøregionen som kan bidra med rollemodeller. Rollemodellene besøker lokale skoler og inspirerer elever til videre utdanning innen realfag og teknologi. Nå kan dine ansatte være med på å gjøre realfagene mer virkelighetsnære for elevene og samtidig rekruttere flere unge til næringslivet ved vise hvordan dere bruke realfag i praksis.
Fredag, 23 november, 2018 - 14:01
Næringsforeningene i Nord-Norge stiller seg samlet bak forslaget om Narvik som arrangørsted for VM i alpint. Vi har kommet med en felles uttalelse til Norges Skiforbund som du kan lese i sin helhet nedenfor.
Fredag, 16 november, 2018 - 13:27
Digitaliseringslab skal bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter. Dette er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi.
Tirsdag, 6 november, 2018 - 12:30
Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Det jobbes inn 20-25 millioner kroner hvert år på OD-dagen av ungdomsskoleelever og elever på VGS. "Du har ikke et liv uten frihet til å leve", som er årets tittel, støtter palestinsk ungdom mellom konflikten Israel og Palestina. I år har jeg valgt å jobbe her på Kystens Hus, hos Næringsforeningen.
Torsdag, 1 november, 2018 - 12:55
Tromsø kommune har stilt seg bak initiativet vårt om å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022, og inviterte i oktober Næringsforeningen i Tromsøregionen med sine fagråd inn til rådhuset med ett mål for øye; å lære mer om hverandres utfordringer.
Søndag, 14 oktober, 2018 - 15:13
Onsdag åpnet vi Næringslivets Hus for å samle ledere fra små og mellomstore bedrifter til et frokostseminar for å fortelle forskere fra UiT om sin arbeidshverdag.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:07
Regjeringens forslag til statsbudsjett legger vekt på å holde finanspolitikken rolig ved ikke å legge føringer for rentebane og kronekurs. Selv med stabile finanspolitiske rammer, er det likevel flere avgifter som begrenser vekst i næringslivet. Disse må også adresseres skal vi nå vårt potensial.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 10:27
Handelshøgskolen ved UiT og næringslivet skal samarbeide om forskning for bedre ledelse av små og mellomstore bedrifter i nord.
Mandag, 1 oktober, 2018 - 15:58
Styret i Næringsforeningen i Tromsøregionen har hentet inn nye krefter.
Onsdag, 26 september, 2018 - 09:22
Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11
Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12