1 av 4 Tromsø-bedrifter har ikke tatt nødvendige personvernsgrep

En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59

- Viktig å prioritere dette, sier administrerende leder i Næringsforeningen, Marianne Saus. Bedriftene risikerer saftige bøter om dette ikke er på plass når de nye EU-reglene blir norsk lov i mai 2018.

Ytterligere 20 prosent vet ikke om deres bedrift har gjort det som skal til for å følge den nye personvernloven, som kalles GDPR (General Data Protection Regulation).

- Det er viktig for oss at våre medlemsbedrifter er oppdaterte og at de prioriterer dette fremover, for nå begynner det å haste, sier Marianne Saus.

Innlemmelsen av GDPR kommer til å være den største endringen av personvernlovgivningen i Europa på 20 år, og skal innføres i alle EU- og EØS-land. Det blir en del av norsk lovgivning, og dermed straffbart å ikke følge, fra 25. mai 2018. Alle virksomheter som behandler personopplysninger om egne ansatte, kunder, brukere eller andre blir berørt av den nye loven.

- Bedriftene risikerer å tape mye penger, i form av bøter på inntil 4 prosent av brutto-omsetningen, om de ikke har gjort denne jobben før loven trer i kraft. Derfor oppfordrer vi alle til å tilpasse seg allerede nå. Det er ingen grunn til å vente, sier Saus.

Den 11. desember arrangerer Atea i samarbeid med Næringsforeningen et seminar om GDPR. Foredragsholderer fra Datatilsynet, UiT og Atea hva de nye reglene vil ha å si for bedriftene. Og det planlegges flere seminar om digitalisering til neste år.

Roboter og AI-teknologi kommer i full fart

På den positive siden er det mye som tyder på at Tromsø-bedriftene er godt i gang med å omfavne ny teknologi.

Over halvparten av bedriftene i undersøkelsen oppgir at robotteknologi kommer til å brukes i deres bedrift innen to år, og enda flere mener kunstig intelligens (AI) kommer til å brukes hos dem innen to år. 35 prosent oppgir at AI vil brukes i noen grad, mens 19 prosent sier det gjelder i stor grad.

Samtidig sier nesten halvparten, 46 prosent, at de også bekymrer seg for konsekvensene av digitalisering.

- Noen er kanskje skeptiske til hva automatisering og effektivisering fører til, men utnytter vi ny teknologi smart kan det kan gi store konkurransefortrinn og bidra til å skape nye arbeidsplasser. Å heve den digitale kompetansen i Tromsø-regionen er derfor essensielt, mener avdelingsleder i Atea, Kim Rune T. Olsen.

 

Stor tro på egne forretningsmodeller

Når det gjelder digitalisering i regionen generelt viser undersøkelsen at Tromsø-bedriftene jevnt over har god selvtillit: hele 3 av 5 bedrifter sier de har stor tro på at deres forretningsmodell er sterk nok til å overleve i en digital økonomi.

Hele 49 prosent melder at de bare til en viss grad er forberedt på at digitalisering vil endre forretningsgrunnlaget deres, mens 6 prosent oppgir at de ikke er forberedt på dette i det hele tatt.

- Digitalisering påvirker alle bransjer og det er noe alle må forholde seg til. Det gjelder å komme utviklingen i forkjøpet, og det er mange bedrifter i vår region som har gode forutsetninger for å få det til, sier Marianne Saus.

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle medlemsbedriftene til Næringsforeningen i Tromsø-regionen i september/oktober 2017. Et representativt utvalg av medlemsmassen, 147 respondenter, har deltatt.

 

Hovedfunn

  • 1 av 4 bedrifter i Tromsø-regionen har ikke gjort det de selv mener er nødvendige grepene for å imøtekomme nye EU-regler for personvern.
  • 2 av 5 bedrifter i Tromsø-regionen er usikre på deres forretningsmodell er sterk nok til å overleve i en digital økonomi.
  • Kun 1 av 3 bedrifter i Tromsø-regionen mener de i stor grad har kompetansen som kreves for å møte den teknologiske utviklingen i sin bransje.
  • 1 av 2 bedrifter i Tromsø-regionen mener robotteknologi kommer til å brukes i deres bedrift innen to år.
  • 1 av 2 bedrifter i Tromsø-regionen mener kunstig intelligens (AI) kommer til å brukes i deres bedrift innen to år.

4 av 10 bedrifter i Tromsø-regionen frykter konsekvensene av digitalisering i noen eller stor grad.
 

Emneord: 
Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Høy standard og lett tilgjengelige kontorlokaler til leie midt i hjertet av Tromsø sentrum.
Fredag, 22 juni, 2018 - 14:51
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Fredag, 15 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11
Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11