1 av 4 Tromsø-bedrifter har ikke tatt nødvendige personvernsgrep

En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59

- Viktig å prioritere dette, sier administrerende leder i Næringsforeningen, Marianne Saus. Bedriftene risikerer saftige bøter om dette ikke er på plass når de nye EU-reglene blir norsk lov i mai 2018.

Ytterligere 20 prosent vet ikke om deres bedrift har gjort det som skal til for å følge den nye personvernloven, som kalles GDPR (General Data Protection Regulation).

- Det er viktig for oss at våre medlemsbedrifter er oppdaterte og at de prioriterer dette fremover, for nå begynner det å haste, sier Marianne Saus.

Innlemmelsen av GDPR kommer til å være den største endringen av personvernlovgivningen i Europa på 20 år, og skal innføres i alle EU- og EØS-land. Det blir en del av norsk lovgivning, og dermed straffbart å ikke følge, fra 25. mai 2018. Alle virksomheter som behandler personopplysninger om egne ansatte, kunder, brukere eller andre blir berørt av den nye loven.

- Bedriftene risikerer å tape mye penger, i form av bøter på inntil 4 prosent av brutto-omsetningen, om de ikke har gjort denne jobben før loven trer i kraft. Derfor oppfordrer vi alle til å tilpasse seg allerede nå. Det er ingen grunn til å vente, sier Saus.

Den 11. desember arrangerer Atea i samarbeid med Næringsforeningen et seminar om GDPR. Foredragsholderer fra Datatilsynet, UiT og Atea hva de nye reglene vil ha å si for bedriftene. Og det planlegges flere seminar om digitalisering til neste år.

Roboter og AI-teknologi kommer i full fart

På den positive siden er det mye som tyder på at Tromsø-bedriftene er godt i gang med å omfavne ny teknologi.

Over halvparten av bedriftene i undersøkelsen oppgir at robotteknologi kommer til å brukes i deres bedrift innen to år, og enda flere mener kunstig intelligens (AI) kommer til å brukes hos dem innen to år. 35 prosent oppgir at AI vil brukes i noen grad, mens 19 prosent sier det gjelder i stor grad.

Samtidig sier nesten halvparten, 46 prosent, at de også bekymrer seg for konsekvensene av digitalisering.

- Noen er kanskje skeptiske til hva automatisering og effektivisering fører til, men utnytter vi ny teknologi smart kan det kan gi store konkurransefortrinn og bidra til å skape nye arbeidsplasser. Å heve den digitale kompetansen i Tromsø-regionen er derfor essensielt, mener avdelingsleder i Atea, Kim Rune T. Olsen.

 

Stor tro på egne forretningsmodeller

Når det gjelder digitalisering i regionen generelt viser undersøkelsen at Tromsø-bedriftene jevnt over har god selvtillit: hele 3 av 5 bedrifter sier de har stor tro på at deres forretningsmodell er sterk nok til å overleve i en digital økonomi.

Hele 49 prosent melder at de bare til en viss grad er forberedt på at digitalisering vil endre forretningsgrunnlaget deres, mens 6 prosent oppgir at de ikke er forberedt på dette i det hele tatt.

- Digitalisering påvirker alle bransjer og det er noe alle må forholde seg til. Det gjelder å komme utviklingen i forkjøpet, og det er mange bedrifter i vår region som har gode forutsetninger for å få det til, sier Marianne Saus.

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle medlemsbedriftene til Næringsforeningen i Tromsø-regionen i september/oktober 2017. Et representativt utvalg av medlemsmassen, 147 respondenter, har deltatt.

 

Hovedfunn

  • 1 av 4 bedrifter i Tromsø-regionen har ikke gjort det de selv mener er nødvendige grepene for å imøtekomme nye EU-regler for personvern.
  • 2 av 5 bedrifter i Tromsø-regionen er usikre på deres forretningsmodell er sterk nok til å overleve i en digital økonomi.
  • Kun 1 av 3 bedrifter i Tromsø-regionen mener de i stor grad har kompetansen som kreves for å møte den teknologiske utviklingen i sin bransje.
  • 1 av 2 bedrifter i Tromsø-regionen mener robotteknologi kommer til å brukes i deres bedrift innen to år.
  • 1 av 2 bedrifter i Tromsø-regionen mener kunstig intelligens (AI) kommer til å brukes i deres bedrift innen to år.

4 av 10 bedrifter i Tromsø-regionen frykter konsekvensene av digitalisering i noen eller stor grad.
 

Emneord: 
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Medlemsnyhet
– en kampanje som gir ny kunnskap og viktig helsegevinst!
Fredag, 22 september, 2017 - 11:22
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Nyhet
Rambøll i Tromsø har i samarbeid med Rambølls kontor i Portland, arrangert flere seminar om næringsutvikling i den nordlige Atlanteren med basis i Eimskips linjenett, både i Portland, Reykjavik, Nuuk og Tromsø. Nå organiserer Rambøll en handelsdelegasjon fra Tromsø til Portland 3.- 6. oktober. Det er ingen deltakeravgift. Rambøll er guide for de reisende, men deltakerne bestiller selv flybillett og overnatting på forhåndsreservert hotell i Portland. Det er plass til ytterligere 7 deltakere.
Tirsdag, 15 august, 2017 - 14:10
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Fag
Den største kostnaden for vedlikehold av et bygg når det er satt i drift er vask og renhold. Heldigvis kan denne kostnaden reduseres med relativt enkle tiltak.
Mandag, 17 april, 2017 - 08:00
Medlemsnyhet
Nordnorsk vitensenter inviterer til kronerulling for nye stoler i Planetariet – en bedrift, en stol (eller flere), ei stjerne.
Onsdag, 10 mai, 2017 - 15:55
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsøregionen følger utviklingen av flyplassen gjennom sin deltakelse i flyplassutvalget.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 10:26
Fag
Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51
Fag
Belastningsskader og sykemeldinger representerer betydelige kostnader i dagens samfunn. Investering i ansattes helse er derfor direkte lønnsomt for arbeidsgiver. Her er noen enkle tips basert på nyere studier.
Mandag, 27 mars, 2017 - 10:41
Nyhet
Storforbrukere av fossilt drivstoff kan nå få økonomisk støtte til innkjøp av elektriske kjøretøy og hydrogenbiler.
Fredag, 3 mars, 2017 - 12:04
Debatt
Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.
Onsdag, 1 mars, 2017 - 13:45
Nytt om navn
Ann-Kristin Ditlefsen er ansatt som ny avdelingsleder i Ramirent Tromsø.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 09:09
Nyhet
Med kommunikasjonssatsningen Made in Norway ønsker Avinor å vise frem bedriftene som skaper det Norge som vi er i dag - og i fremtiden.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 11:53
Nyhet
15. mars samles aktører fra både akademia og næringslivet for å drøfte næringsrettede problemstillinger ved Norges Arktiske Universitetet under Peter F. Hjort-seminaret.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 09:05
Debatt
Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40
Medlemsnyhet
Næringsforeningens medlemmer er velkommen til å delta på dialogmøte med byutviklingsavdelingen i Tromsø kommune den 20. februar.
Fredag, 10 februar, 2017 - 15:25