1 av 4 Tromsø-bedrifter har ikke tatt nødvendige personvernsgrep

En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59

- Viktig å prioritere dette, sier administrerende leder i Næringsforeningen, Marianne Saus. Bedriftene risikerer saftige bøter om dette ikke er på plass når de nye EU-reglene blir norsk lov i mai 2018.

Ytterligere 20 prosent vet ikke om deres bedrift har gjort det som skal til for å følge den nye personvernloven, som kalles GDPR (General Data Protection Regulation).

- Det er viktig for oss at våre medlemsbedrifter er oppdaterte og at de prioriterer dette fremover, for nå begynner det å haste, sier Marianne Saus.

Innlemmelsen av GDPR kommer til å være den største endringen av personvernlovgivningen i Europa på 20 år, og skal innføres i alle EU- og EØS-land. Det blir en del av norsk lovgivning, og dermed straffbart å ikke følge, fra 25. mai 2018. Alle virksomheter som behandler personopplysninger om egne ansatte, kunder, brukere eller andre blir berørt av den nye loven.

- Bedriftene risikerer å tape mye penger, i form av bøter på inntil 4 prosent av brutto-omsetningen, om de ikke har gjort denne jobben før loven trer i kraft. Derfor oppfordrer vi alle til å tilpasse seg allerede nå. Det er ingen grunn til å vente, sier Saus.

Den 11. desember arrangerer Atea i samarbeid med Næringsforeningen et seminar om GDPR. Foredragsholderer fra Datatilsynet, UiT og Atea hva de nye reglene vil ha å si for bedriftene. Og det planlegges flere seminar om digitalisering til neste år.

Roboter og AI-teknologi kommer i full fart

På den positive siden er det mye som tyder på at Tromsø-bedriftene er godt i gang med å omfavne ny teknologi.

Over halvparten av bedriftene i undersøkelsen oppgir at robotteknologi kommer til å brukes i deres bedrift innen to år, og enda flere mener kunstig intelligens (AI) kommer til å brukes hos dem innen to år. 35 prosent oppgir at AI vil brukes i noen grad, mens 19 prosent sier det gjelder i stor grad.

Samtidig sier nesten halvparten, 46 prosent, at de også bekymrer seg for konsekvensene av digitalisering.

- Noen er kanskje skeptiske til hva automatisering og effektivisering fører til, men utnytter vi ny teknologi smart kan det kan gi store konkurransefortrinn og bidra til å skape nye arbeidsplasser. Å heve den digitale kompetansen i Tromsø-regionen er derfor essensielt, mener avdelingsleder i Atea, Kim Rune T. Olsen.

 

Stor tro på egne forretningsmodeller

Når det gjelder digitalisering i regionen generelt viser undersøkelsen at Tromsø-bedriftene jevnt over har god selvtillit: hele 3 av 5 bedrifter sier de har stor tro på at deres forretningsmodell er sterk nok til å overleve i en digital økonomi.

Hele 49 prosent melder at de bare til en viss grad er forberedt på at digitalisering vil endre forretningsgrunnlaget deres, mens 6 prosent oppgir at de ikke er forberedt på dette i det hele tatt.

- Digitalisering påvirker alle bransjer og det er noe alle må forholde seg til. Det gjelder å komme utviklingen i forkjøpet, og det er mange bedrifter i vår region som har gode forutsetninger for å få det til, sier Marianne Saus.

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle medlemsbedriftene til Næringsforeningen i Tromsø-regionen i september/oktober 2017. Et representativt utvalg av medlemsmassen, 147 respondenter, har deltatt.

 

Hovedfunn

  • 1 av 4 bedrifter i Tromsø-regionen har ikke gjort det de selv mener er nødvendige grepene for å imøtekomme nye EU-regler for personvern.
  • 2 av 5 bedrifter i Tromsø-regionen er usikre på deres forretningsmodell er sterk nok til å overleve i en digital økonomi.
  • Kun 1 av 3 bedrifter i Tromsø-regionen mener de i stor grad har kompetansen som kreves for å møte den teknologiske utviklingen i sin bransje.
  • 1 av 2 bedrifter i Tromsø-regionen mener robotteknologi kommer til å brukes i deres bedrift innen to år.
  • 1 av 2 bedrifter i Tromsø-regionen mener kunstig intelligens (AI) kommer til å brukes i deres bedrift innen to år.

4 av 10 bedrifter i Tromsø-regionen frykter konsekvensene av digitalisering i noen eller stor grad.
 

Emneord: 
Utvikling i Nord-Norge er prisgitt et godt samarbeid mellom landsdelens to største byer. Næringsforeningen i Tromsøregionen, Bodø Næringsforum og BRUS møttes denne uken for å lære mer om hverandre, og hvordan de i felleskap kan styrke Nord-Norges stemme.
Tirsdag, 15 januar, 2019 - 10:08
Næringsforeningen er på flyttefot i desember og innen julefreden senker seg er vi tilbake i våre lokaler i Næringslivets Hus, Grønnegata 83. For oss er det gledelig å kunne flytte tilbake til huset vårt etter et par år sammen med gode venner i Kystens Hus. 
Torsdag, 20 desember, 2018 - 16:06
Et spennende år i Næringsforeningen går mot slutten og vi benytter anledningen til å be medlemmer, tidligere medlemmer og næringslivet forøvrig til å gi oss sine tilbakemeldinger.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 09:33
Forrige ukes vedtak fra kommunestyret i Tromsø om kravet til lukkede anlegg i oppdrettsnæringen har skapt store reaksjoner. Stein Windfeldt, styreleder i Næringsforeningen, benyttet mandagens Samhandlingsfrokost til å komme med en oppfordring til politikerne i kommunen. Næringslivet må med i prosesser før omveltende vedtak gjøres.
Mandag, 26 november, 2018 - 15:48
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering jobber med rekruttering til utdanninger og yrker innen disse fagene og ønsker samarbeid med bedrifter i Tromsøregionen som kan bidra med rollemodeller. Rollemodellene besøker lokale skoler og inspirerer elever til videre utdanning innen realfag og teknologi. Nå kan dine ansatte være med på å gjøre realfagene mer virkelighetsnære for elevene og samtidig rekruttere flere unge til næringslivet ved vise hvordan dere bruke realfag i praksis.
Fredag, 23 november, 2018 - 14:01
Næringsforeningene i Nord-Norge stiller seg samlet bak forslaget om Narvik som arrangørsted for VM i alpint. Vi har kommet med en felles uttalelse til Norges Skiforbund som du kan lese i sin helhet nedenfor.
Fredag, 16 november, 2018 - 13:27
Digitaliseringslab skal bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter. Dette er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi.
Tirsdag, 6 november, 2018 - 12:30
Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Det jobbes inn 20-25 millioner kroner hvert år på OD-dagen av ungdomsskoleelever og elever på VGS. "Du har ikke et liv uten frihet til å leve", som er årets tittel, støtter palestinsk ungdom mellom konflikten Israel og Palestina. I år har jeg valgt å jobbe her på Kystens Hus, hos Næringsforeningen.
Torsdag, 1 november, 2018 - 12:55
Tromsø kommune har stilt seg bak initiativet vårt om å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022, og inviterte i oktober Næringsforeningen i Tromsøregionen med sine fagråd inn til rådhuset med ett mål for øye; å lære mer om hverandres utfordringer.
Søndag, 14 oktober, 2018 - 15:13
Onsdag åpnet vi Næringslivets Hus for å samle ledere fra små og mellomstore bedrifter til et frokostseminar for å fortelle forskere fra UiT om sin arbeidshverdag.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:07
Regjeringens forslag til statsbudsjett legger vekt på å holde finanspolitikken rolig ved ikke å legge føringer for rentebane og kronekurs. Selv med stabile finanspolitiske rammer, er det likevel flere avgifter som begrenser vekst i næringslivet. Disse må også adresseres skal vi nå vårt potensial.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 10:27
Handelshøgskolen ved UiT og næringslivet skal samarbeide om forskning for bedre ledelse av små og mellomstore bedrifter i nord.
Mandag, 1 oktober, 2018 - 15:58
Styret i Næringsforeningen i Tromsøregionen har hentet inn nye krefter.
Onsdag, 26 september, 2018 - 09:22
Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11