Nyhet

Nye bompenge­debatter kommer!

Etter kommunens- og Transportnett Tromsøs debatter og folkemøter i høst, rigges det nå til nye dialogmøter med næringslivet i Tromsø over nyttår. Bakgrunnen er Statens Vegvesens faglige forslag til modell.
Tirsdag, 20 desember, 2016 - 00:12

Næringsforeningen, sammen med NHO, Tromsø kommune og Statens Vegvesen, har allerede hatt innledende samtaler rundt den framlagte modellen. Kommunestyret, som etter planen skulle vedtatt bompengemodellen for Tromsø nå i desember, har utsatt denne beslutningen til i februar.

I løpet av januar 2017 vil det bli holdt to dialogmøter mellom næringslivet, kommunen og Statens Vegvesen. Datoene for disse møtene blir satt i begynnelsen av januar.

Den foreslåtte modellen, vist over, vil ha 15 bomstasjoner, fordelt på 7 soner. Kostnad pr. år, pr. stasjon vil ligge på mellom 1 og 3 mill. Det vil være differensierte priser for el,- hybrid,- bensin- og dieselbiler. Rushtidsavgift blir også innført, med kr. 30,- pr. passering, mot kr. 15 utenom disse tidene. Årlige inntekter er på kr. 340 mill. for denne modellen. Det er også viktig å påpeke at næringslivet foreløpig ikke er bevilget noen rabatter.

I møtene vedr. innføring av bompenger i Tromsø, har Næringsforeningen fremmet følgende synspunkter:

 1. Kommunen må ha gode tidshorisonter og forutsigbarhet mht. de anbudene som legges ut, slik at også lokale og regionale næringsaktører har forutsetninger for å delta i konkurransen om oppdragene.
 2. Det må finnes en løsning for næringstrafikken, samt løsninger for de trafikkpunkter med mest kork. Det er viktig å få til en god vareflyt, som ikke hemmer befraktere eller vareeiere. Samtidig er det viktig at næringslivet får en kostnadsmessig forutsigbarhet, og vi mener at en fast årsavgift for næringsrelatert trafikk er løsningen.
 3. Næringsforeningen kan heller ikke godta en isolering av handelsområdet på Langnes. Bydelen har mange næringsdrivende og mange arbeidsplasser. Jekta Storsenter, K1 og de andre store aktørene i Langnes Handelspark gjør Tromsø til en svært attraktiv by å besøke. Attraktiviteten i handelstilbudet trekker kunder fra hele regionen, og bidrar til helgetrafikk fra store deler av landsdelen. Dette er kunder som også handler i sentrum, og som i tillegg er viktige kunder for hoteller, restauranter og kulturnæringene. Langnes Handelspark vil i tillegg øke attraktiviteten når IKEA står klar med sitt anlegg om 3-4 år.Næringsforeningen motsetter seg på bakgrunn av dette, at ordningen skal ha konkurransevridende effekter.
 4. Næringsforeningen mener også at det er viktig at miljøbiler får en bompengerabatt, og at sonepasseringer blir gratis for elbiler.
 5. Næringsforeningen foreslår også innføring av Park and Ride, på Kvaløya og i Tromsdalen, og med kollektivtilbud som både er bedre, og strekker seg lengre ut en dagens bybusstilbud.
 6. Effektiviteten på offentlig transport generelt må kraftig opp, og prisene kraftig ned
 7. For øvrig etterspør Næringsforeningen mer simulering av inntekter, sett i lys av de miljøaspekter og mål om redusert biltrafikk som ligger til grunn for innføringen av bompenger, og som er en forutsetning for en bymijløavtale med Staten.
 8. Næringsforeningen etterspør også en utdyping av de konsekvenser innføringen av bompenger har for næringslivet, samt et miljøregnskap for de ulike bompengealternativene. 
 9. En knutepunktsstrategi er også viktig mht. byutvikling, transport / logistikk og prioritering av boligbygging.
 10. Næringsforeningens medlemmer ønsker å vite administrasjonskostnadene mht. de ulike bompengealternativene. Det er en frykt for at disse kostnadene skal spise opp de inntektene som skal brukes til infrastrukturformål.
 11. Næringslivet ønsker også konkrete planer for hva som skal utbygges, hva disse utbyggingsprosjektene skal koste, samt en tidsplan for utbyggingene.
 12. Næringslivet oppfordrer kommunen til å vurdere et nytt alternativ, basert på alternativ 2, men med deling langs hele Tromsøya, og ikke en egen sone som går tvers over fra Gimle til Hamna-området.
Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Høy standard og lett tilgjengelige kontorlokaler til leie midt i hjertet av Tromsø sentrum.
Fredag, 22 juni, 2018 - 14:51
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Fredag, 15 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11
Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11