Nyhet

Nye bompenge­debatter kommer!

Etter kommunens- og Transportnett Tromsøs debatter og folkemøter i høst, rigges det nå til nye dialogmøter med næringslivet i Tromsø over nyttår. Bakgrunnen er Statens Vegvesens faglige forslag til modell.
Tirsdag, 20 desember, 2016 - 00:12

Næringsforeningen, sammen med NHO, Tromsø kommune og Statens Vegvesen, har allerede hatt innledende samtaler rundt den framlagte modellen. Kommunestyret, som etter planen skulle vedtatt bompengemodellen for Tromsø nå i desember, har utsatt denne beslutningen til i februar.

I løpet av januar 2017 vil det bli holdt to dialogmøter mellom næringslivet, kommunen og Statens Vegvesen. Datoene for disse møtene blir satt i begynnelsen av januar.

Den foreslåtte modellen, vist over, vil ha 15 bomstasjoner, fordelt på 7 soner. Kostnad pr. år, pr. stasjon vil ligge på mellom 1 og 3 mill. Det vil være differensierte priser for el,- hybrid,- bensin- og dieselbiler. Rushtidsavgift blir også innført, med kr. 30,- pr. passering, mot kr. 15 utenom disse tidene. Årlige inntekter er på kr. 340 mill. for denne modellen. Det er også viktig å påpeke at næringslivet foreløpig ikke er bevilget noen rabatter.

I møtene vedr. innføring av bompenger i Tromsø, har Næringsforeningen fremmet følgende synspunkter:

 1. Kommunen må ha gode tidshorisonter og forutsigbarhet mht. de anbudene som legges ut, slik at også lokale og regionale næringsaktører har forutsetninger for å delta i konkurransen om oppdragene.
 2. Det må finnes en løsning for næringstrafikken, samt løsninger for de trafikkpunkter med mest kork. Det er viktig å få til en god vareflyt, som ikke hemmer befraktere eller vareeiere. Samtidig er det viktig at næringslivet får en kostnadsmessig forutsigbarhet, og vi mener at en fast årsavgift for næringsrelatert trafikk er løsningen.
 3. Næringsforeningen kan heller ikke godta en isolering av handelsområdet på Langnes. Bydelen har mange næringsdrivende og mange arbeidsplasser. Jekta Storsenter, K1 og de andre store aktørene i Langnes Handelspark gjør Tromsø til en svært attraktiv by å besøke. Attraktiviteten i handelstilbudet trekker kunder fra hele regionen, og bidrar til helgetrafikk fra store deler av landsdelen. Dette er kunder som også handler i sentrum, og som i tillegg er viktige kunder for hoteller, restauranter og kulturnæringene. Langnes Handelspark vil i tillegg øke attraktiviteten når IKEA står klar med sitt anlegg om 3-4 år.Næringsforeningen motsetter seg på bakgrunn av dette, at ordningen skal ha konkurransevridende effekter.
 4. Næringsforeningen mener også at det er viktig at miljøbiler får en bompengerabatt, og at sonepasseringer blir gratis for elbiler.
 5. Næringsforeningen foreslår også innføring av Park and Ride, på Kvaløya og i Tromsdalen, og med kollektivtilbud som både er bedre, og strekker seg lengre ut en dagens bybusstilbud.
 6. Effektiviteten på offentlig transport generelt må kraftig opp, og prisene kraftig ned
 7. For øvrig etterspør Næringsforeningen mer simulering av inntekter, sett i lys av de miljøaspekter og mål om redusert biltrafikk som ligger til grunn for innføringen av bompenger, og som er en forutsetning for en bymijløavtale med Staten.
 8. Næringsforeningen etterspør også en utdyping av de konsekvenser innføringen av bompenger har for næringslivet, samt et miljøregnskap for de ulike bompengealternativene. 
 9. En knutepunktsstrategi er også viktig mht. byutvikling, transport / logistikk og prioritering av boligbygging.
 10. Næringsforeningens medlemmer ønsker å vite administrasjonskostnadene mht. de ulike bompengealternativene. Det er en frykt for at disse kostnadene skal spise opp de inntektene som skal brukes til infrastrukturformål.
 11. Næringslivet ønsker også konkrete planer for hva som skal utbygges, hva disse utbyggingsprosjektene skal koste, samt en tidsplan for utbyggingene.
 12. Næringslivet oppfordrer kommunen til å vurdere et nytt alternativ, basert på alternativ 2, men med deling langs hele Tromsøya, og ikke en egen sone som går tvers over fra Gimle til Hamna-området.
Et spennende år i Næringsforeningen går mot slutten og vi benytter anledningen til å be medlemmer, tidligere medlemmer og næringslivet forøvrig til å gi oss sine tilbakemeldinger.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 09:33
Forrige ukes vedtak fra kommunestyret i Tromsø om kravet til lukkede anlegg i oppdrettsnæringen har skapt store reaksjoner. Stein Windfeldt, styreleder i Næringsforeningen, benyttet mandagens Samhandlingsfrokost til å komme med en oppfordring til politikerne i kommunen. Næringslivet må med i prosesser før omveltende vedtak gjøres.
Mandag, 26 november, 2018 - 15:48
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering jobber med rekruttering til utdanninger og yrker innen disse fagene og ønsker samarbeid med bedrifter i Tromsøregionen som kan bidra med rollemodeller. Rollemodellene besøker lokale skoler og inspirerer elever til videre utdanning innen realfag og teknologi. Nå kan dine ansatte være med på å gjøre realfagene mer virkelighetsnære for elevene og samtidig rekruttere flere unge til næringslivet ved vise hvordan dere bruke realfag i praksis.
Fredag, 23 november, 2018 - 14:01
Næringsforeningene i Nord-Norge stiller seg samlet bak forslaget om Narvik som arrangørsted for VM i alpint. Vi har kommet med en felles uttalelse til Norges Skiforbund som du kan lese i sin helhet nedenfor.
Fredag, 16 november, 2018 - 13:27
Digitaliseringslab skal bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter. Dette er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi.
Tirsdag, 6 november, 2018 - 12:30
Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Det jobbes inn 20-25 millioner kroner hvert år på OD-dagen av ungdomsskoleelever og elever på VGS. "Du har ikke et liv uten frihet til å leve", som er årets tittel, støtter palestinsk ungdom mellom konflikten Israel og Palestina. I år har jeg valgt å jobbe her på Kystens Hus, hos Næringsforeningen.
Torsdag, 1 november, 2018 - 12:55
Tromsø kommune har stilt seg bak initiativet vårt om å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022, og inviterte i oktober Næringsforeningen i Tromsøregionen med sine fagråd inn til rådhuset med ett mål for øye; å lære mer om hverandres utfordringer.
Søndag, 14 oktober, 2018 - 15:13
Onsdag åpnet vi Næringslivets Hus for å samle ledere fra små og mellomstore bedrifter til et frokostseminar for å fortelle forskere fra UiT om sin arbeidshverdag.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:07
Regjeringens forslag til statsbudsjett legger vekt på å holde finanspolitikken rolig ved ikke å legge føringer for rentebane og kronekurs. Selv med stabile finanspolitiske rammer, er det likevel flere avgifter som begrenser vekst i næringslivet. Disse må også adresseres skal vi nå vårt potensial.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 10:27
Handelshøgskolen ved UiT og næringslivet skal samarbeide om forskning for bedre ledelse av små og mellomstore bedrifter i nord.
Mandag, 1 oktober, 2018 - 15:58
Styret i Næringsforeningen i Tromsøregionen har hentet inn nye krefter.
Onsdag, 26 september, 2018 - 09:22
Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11
Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12