Styreleder i NESO, Bjørn Johansen og adm. dir. i NESO, Ruben Jensen stod for overrekkelsen. Prisvinner Arild Østgård i midten. (Foto: Neso)
Nytt om navn

Arild Østgård tildelt NESO-prisen

En stolt og ydmyk Arild Østgård, direktør i PEAB-Bjørn Bygg i Tromsø, mottok NESO-prisen for 2016 under NESO sin jubileumsmarkering i Bodø.
Onsdag, 2 november, 2016 - 12:24

NESO-prisen er landsdelens høyeste utmerkelse i bygg- og anleggsbransjen, og blir delt ut av Nordnorske Entreprenørers Service-Organisasjon (NESO). NESO har 121 eiere / medlemsbedrifter fra hele landsdelen som årlig omsetter for omkring 10 milliarder kroner og har omkring 4200 medarbeidere.

Arild Østgård er direktør i PEAB Bjørn Bygg, der han leder Bygg-region nord, som omfatter Møre- og Romsdal, Nordre Nordland, Troms og Finnmark. 

Har utmerket seg positivt innen bygg- og anleggsbransjen

- Jeg er stolt og ydmyk over å ha mottatt NESO-prisen, sier Arild Østgård. Det er mange som har fortjent en slik pris, legger han til. 

Prisutdelingen fant sted på organisasjonens høstmøte i Bodø lørdag 29. oktober med 322 bransjerepresentanter til stede og ble foretatt av administrerende direktør Ruben Jensen i NESO og styreleder Bjørn Johansen fra Roald Johansen Ingeniørforretning i Alta.

- Jeg vil rette en stor takk til den dyktige ledelsen og administrasjonen i NESO, sier Østgård for prisen, og for den innsatsen NESO gjør for entreprenørbransjen.  

NESO-prisen har vært utdelt ti ganger tidligere og i statuttene for prisen heter det: 

”NESO-prisen tildeles en medlemsbedrift, en medarbeider i en medlemsbedrift, eller en annen person som siste år, eller gjennom flere år, har utmerket seg positivt innenfor bygg- og anleggsbransjen”.

Vektla samarbeidsevener, engasjement og vilje til kunnskapsdeling

Styret i NESO står for utvelgelsen av kandidaten, og i begrunnelsen for valget av Arild Østgård som vinner av NESO-prisen 2016, er det lagt vekt på Østgårds samarbeidsevner, hans engasjement og vilje til kunnskapsdeling. 

Videre heter det om Østgård at han er en meget engasjert og dyktig foreleser, og at han er sterkt opptatt av kompetanseutvikling. Juryen trekker også fram Østgårds engasjement for rekruttering til bransjen, hans innsats som styreleder i NESO, og engasjement i ARKTEK-samarbeidet, strategisk næringsrettet satsing i Nord-Norge innenfor arktisk teknologi.  

- Og alt dette får han tid til selv om han leder en bedrift som nærmer seg en omsetning på to milliarder kroner, sa direktør Ruben Jensen i sin tale til Østgård. 

Jensen sa videre at Arild Østgård blir ansett som en talsmann for bransjen som det blir lyttet til.

Klar og tydelig

- Høyt faglig nivå og stor autoritet er beskrivelser som går igjen om deg. Autoriteten er ikke noe som er kommet rekende på ei fjøl – den har du opparbeidet gjennom mange år i bransjen. I år er du også blitt styremedlem i EBA nasjonalt, sa Jensen til prisvinneren. 

Arild Østgård starten sin bransjekarriere som forskalingssnekker hos Selmer. Deretter tok han ingeniørutdannelse i Narvik og senere NTH. Han startet i Bjørn Bygg i Tromsø i 1977. Arild Østgård er kjent for den gode replikken og som et sosialt vesen, med en god, lun humor. Som leder beskrives Arild Østgård som handlekraftig, klar og tydelig, og en som ikke er redd for å stille krav. 

 

 

Siste frist for å bestille gavekort før jul fra Næringsforeningen er 21. desember kl 12.00.
Onsdag, 13 desember, 2017 - 15:25
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47