Styreleder i NESO, Bjørn Johansen og adm. dir. i NESO, Ruben Jensen stod for overrekkelsen. Prisvinner Arild Østgård i midten. (Foto: Neso)
Nytt om navn

Arild Østgård tildelt NESO-prisen

En stolt og ydmyk Arild Østgård, direktør i PEAB-Bjørn Bygg i Tromsø, mottok NESO-prisen for 2016 under NESO sin jubileumsmarkering i Bodø.
Onsdag, 2 november, 2016 - 12:24

NESO-prisen er landsdelens høyeste utmerkelse i bygg- og anleggsbransjen, og blir delt ut av Nordnorske Entreprenørers Service-Organisasjon (NESO). NESO har 121 eiere / medlemsbedrifter fra hele landsdelen som årlig omsetter for omkring 10 milliarder kroner og har omkring 4200 medarbeidere.

Arild Østgård er direktør i PEAB Bjørn Bygg, der han leder Bygg-region nord, som omfatter Møre- og Romsdal, Nordre Nordland, Troms og Finnmark. 

Har utmerket seg positivt innen bygg- og anleggsbransjen

- Jeg er stolt og ydmyk over å ha mottatt NESO-prisen, sier Arild Østgård. Det er mange som har fortjent en slik pris, legger han til. 

Prisutdelingen fant sted på organisasjonens høstmøte i Bodø lørdag 29. oktober med 322 bransjerepresentanter til stede og ble foretatt av administrerende direktør Ruben Jensen i NESO og styreleder Bjørn Johansen fra Roald Johansen Ingeniørforretning i Alta.

- Jeg vil rette en stor takk til den dyktige ledelsen og administrasjonen i NESO, sier Østgård for prisen, og for den innsatsen NESO gjør for entreprenørbransjen.  

NESO-prisen har vært utdelt ti ganger tidligere og i statuttene for prisen heter det: 

”NESO-prisen tildeles en medlemsbedrift, en medarbeider i en medlemsbedrift, eller en annen person som siste år, eller gjennom flere år, har utmerket seg positivt innenfor bygg- og anleggsbransjen”.

Vektla samarbeidsevener, engasjement og vilje til kunnskapsdeling

Styret i NESO står for utvelgelsen av kandidaten, og i begrunnelsen for valget av Arild Østgård som vinner av NESO-prisen 2016, er det lagt vekt på Østgårds samarbeidsevner, hans engasjement og vilje til kunnskapsdeling. 

Videre heter det om Østgård at han er en meget engasjert og dyktig foreleser, og at han er sterkt opptatt av kompetanseutvikling. Juryen trekker også fram Østgårds engasjement for rekruttering til bransjen, hans innsats som styreleder i NESO, og engasjement i ARKTEK-samarbeidet, strategisk næringsrettet satsing i Nord-Norge innenfor arktisk teknologi.  

- Og alt dette får han tid til selv om han leder en bedrift som nærmer seg en omsetning på to milliarder kroner, sa direktør Ruben Jensen i sin tale til Østgård. 

Jensen sa videre at Arild Østgård blir ansett som en talsmann for bransjen som det blir lyttet til.

Klar og tydelig

- Høyt faglig nivå og stor autoritet er beskrivelser som går igjen om deg. Autoriteten er ikke noe som er kommet rekende på ei fjøl – den har du opparbeidet gjennom mange år i bransjen. I år er du også blitt styremedlem i EBA nasjonalt, sa Jensen til prisvinneren. 

Arild Østgård starten sin bransjekarriere som forskalingssnekker hos Selmer. Deretter tok han ingeniørutdannelse i Narvik og senere NTH. Han startet i Bjørn Bygg i Tromsø i 1977. Arild Østgård er kjent for den gode replikken og som et sosialt vesen, med en god, lun humor. Som leder beskrives Arild Østgård som handlekraftig, klar og tydelig, og en som ikke er redd for å stille krav. 

 

 

Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Medlemsnyhet
– en kampanje som gir ny kunnskap og viktig helsegevinst!
Fredag, 22 september, 2017 - 11:22
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Nyhet
Rambøll i Tromsø har i samarbeid med Rambølls kontor i Portland, arrangert flere seminar om næringsutvikling i den nordlige Atlanteren med basis i Eimskips linjenett, både i Portland, Reykjavik, Nuuk og Tromsø. Nå organiserer Rambøll en handelsdelegasjon fra Tromsø til Portland 3.- 6. oktober. Det er ingen deltakeravgift. Rambøll er guide for de reisende, men deltakerne bestiller selv flybillett og overnatting på forhåndsreservert hotell i Portland. Det er plass til ytterligere 7 deltakere.
Tirsdag, 15 august, 2017 - 14:10
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Fag
Den største kostnaden for vedlikehold av et bygg når det er satt i drift er vask og renhold. Heldigvis kan denne kostnaden reduseres med relativt enkle tiltak.
Mandag, 17 april, 2017 - 08:00
Medlemsnyhet
Nordnorsk vitensenter inviterer til kronerulling for nye stoler i Planetariet – en bedrift, en stol (eller flere), ei stjerne.
Onsdag, 10 mai, 2017 - 15:55
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsøregionen følger utviklingen av flyplassen gjennom sin deltakelse i flyplassutvalget.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 10:26
Fag
Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51
Fag
Belastningsskader og sykemeldinger representerer betydelige kostnader i dagens samfunn. Investering i ansattes helse er derfor direkte lønnsomt for arbeidsgiver. Her er noen enkle tips basert på nyere studier.
Mandag, 27 mars, 2017 - 10:41
Nyhet
Storforbrukere av fossilt drivstoff kan nå få økonomisk støtte til innkjøp av elektriske kjøretøy og hydrogenbiler.
Fredag, 3 mars, 2017 - 12:04
Debatt
Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.
Onsdag, 1 mars, 2017 - 13:45
Nytt om navn
Ann-Kristin Ditlefsen er ansatt som ny avdelingsleder i Ramirent Tromsø.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 09:09
Nyhet
Med kommunikasjonssatsningen Made in Norway ønsker Avinor å vise frem bedriftene som skaper det Norge som vi er i dag - og i fremtiden.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 11:53
Nyhet
15. mars samles aktører fra både akademia og næringslivet for å drøfte næringsrettede problemstillinger ved Norges Arktiske Universitetet under Peter F. Hjort-seminaret.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 09:05
Debatt
Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40
Medlemsnyhet
Næringsforeningens medlemmer er velkommen til å delta på dialogmøte med byutviklingsavdelingen i Tromsø kommune den 20. februar.
Fredag, 10 februar, 2017 - 15:25
Nyhet
Markedsarbeidet for torsk og hyse i Storbritannia styrkes med 30 % i 2017. Samtidig blir det lagt inn innsats for å ruste sjømatnæringen for følgene av Brexit.
Onsdag, 8 februar, 2017 - 11:19