Foto: Marte Loftås.
Nytt om navn

En bergenser for Nord-Norge

Stein Vidar Loftås kunne ikke si nei til jobben som kommunikasjonssjef i landsdelens største merkevare, SpareBank 1 Nord-Norge.
Tirsdag, 6 september, 2016 - 09:04

Stein Vidar Loftås (48) begynte i jobben som kommunikasjonssjef i SpareBank 1 Nord-Norge i mars. Han kom fra stillingen som kommunaldirektør for næring, kultur og idrett i Tromsø kommune, men var en liten sving innom Skatt Nord før han takket ja til stillingen i banken.

Loftås har bodd 29 år i Tromsø (fra 1988) og har vært gift i 25 år. Han har 2 voksne døtre på 21 og 24 år, er en lidenskapelig sportsfisker og fersk jeger. At en bergenser og ihuga Brann-supporter skulle bli tilbudt jobben som kommunikasjonssjef i SpareBank 1 Nord-Norge var neppe en selvfølge i banken som har slagordet «For Nord-Norge». 

- Jeg har sett alle TIL sine hjemmekamper mot Brann og lært meg å leve med den ydmykelsen det er at Brann taper, understreker Loftås.

Bred kompetanse

Loftås har sin bakgrunn fra Sjøforsvaret der han blant annet er utdannet innen IKT og elektronikk. Siden har han studert både journalistikk og digital kommunikasjon. Han har en bachelorgrad i økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI og lederutdanning fra Telenor.

- Telenor var et ekstremt flott selskap å jobbe i. Å få lov til å utvikle seg i et slikt selskap er et privilegium. Man utvikler seg hele tiden både faglig og personlig. I min tid i Telenor ble det etter hvert sterk konkurranse fra andre teleoperatører. Det var en utfordring og vi måtte jobbe med å utvikle og endre oss, forteller Loftås som var regiondirektør i Telenor fra 2007 til 2013.

Fra Telenor til Tromsø kommune

Hvordan var overgangen fra et selskap som Telenor til jobben i kommunen?

- Tromsø kommune er utrolig mye mer dynamisk enn jeg hadde trodd på forhånd. Kommunen har et utrolig bredt felt med mange oppgaver. Det er vanvittig utfordrende å være leder i en kommunal organisasjon på grunn av mangfoldet i oppgavene og fordi en må forholde seg til den politiske ledelsen, som ofte har nokså kort horisont, forklarer Loftås som tiltrådte jobben som kommunaldirektør for næring, kultur og idrett i 2013.

- I ettertid er jeg mest fornøyd med at vi klarte å realisere nye Tvibit og fikk satt i gang prosessen med nytt krematorium med livssynsåpent seremonirom, selv om jeg hadde en beskjeden rolle i disse prosjektene. Den erfaringen det gir å være leder i en organisasjon med politisk styre med hensyn til langsiktig tenkning er utfordrende, mener Loftås som understreker at samarbeidet med byråd for næring, kultur og idrett, Jonas Stein, var svært godt. Jonas er etter min mening både et betydelig politisk talent og et ledertalent, sier Loftås.

Ingen planlagt karrieremanøver

- Det var ingen planlagt manøver å bytte jobb til SpareBank 1 Nord-Norge. Jeg ble spurt av banken og tok betenkningstid. Jeg brenner for kommunikasjon og jeg valgte derfor å si ja til jobben. Utfordringen som kommunikasjonssjef er å kommunisere på en måte som treffer både kundene og alle andre når det gjelder det banken har, det den er og det vi gjør. Ikke bare med ord, men også gjennom handling, sier Loftås engasjert. 

Moderniseringsprosess

I mars varslet banken at 21 små filialer legges ned som en følge av digitalisering og endret kundeadferd. SpareBank 1 Nord-Norge har fremdeles 38 kontorer i 35 kommuner, der 82 prosent av den nordnorske befolkningen bor. 

- Vi får reaksjoner fra kunder når vi legger ned. Vi har forståelse for at nedleggelser gjør noe med den lokale identiteten. SpareBank 1 Nord-Norge har imidlertid flere bankfilialer i Nord-Norge enn alle andre banker tilsammen. Vi må ta inn over oss at ikke alle vil være fornøyd med digitale tjenester og se hvordan vi kan ivareta deres behov, sier kommunikasjonssjefen.

- Selv om teknologien er en driver bak moderniseringsprosessen, så kan ikke bankens egenart være basert på teknologi. Teknologi er en hygienefaktor og kundeopplevelsene skapes ikke gjennom teknologien alene. Vi opplever imidlertid høy teknologisk endringsfrekvens og det er en utfordring å kommunisere rasjonale bak nedleggelser og endringer, utdyper Loftås.

- Vi er i en omstillingsfase som er utfordrende både internt og eksternt. Samtidig skal banken være til å kjenne igjen som banken «For Nord-Norge» både før, under og etter endringene. Vi må ta vare på bankens DNA, understreker Loftås.

En samfunnsengasjert bank

SpareBank 1 Nord-Norge er en samfunnsengasjert bank. I forbindelse med Arctic Race of Norway gjennomførte de SNN Mini Arctic Race som er et sykkelritt for barn og unge. I løpet av høsten skal sparebank-uka gjennomføres og konjunkturbarometeret for Nord-Norge skal presenteres.

Nylig vant de pris for at de bankansatte har undervist 82 prosent av ungdomsskoleelevene i Troms i personlig økonomi gjennom programmet «Ungt Entreprenørskap». I juryens begrunnelse heter det «Banken viser et samfunnsansvar til etterfølgelse».

Det nordnorske samfunnet er bankens største eier, og får sin del av bankens utbytte gjennom SNN-fondet. Fondet utbetaler penger til formål som bidrar til aktivitet og bolyst i landsdelen, spesielt prosjekter rettet mot barn og unge, men også til kunnskap og forskning, kultur og idrett. I tillegg deles det ut bidrag fra følgende 3 stiftelser: Kulturnæringsstiftelsen, Kunststiftelsen og Sparebankstiftelsen. 
 
- Jeg var ikke kunde i SpareBank 1 Nord- Norge da jeg begynte i jobben som kommunikasjonssjef. I ettertid skammer jeg meg litt over at jeg ikke valgte å bli kunde før. Spesielt når jeg ser det bidraget banken gir tilbake til samfunnet, avslutter bankens nye kommunikasjonssjef, Stein Vidar Loftås.

Siste frist for å bestille gavekort før jul fra Næringsforeningen er 21. desember kl 12.00.
Onsdag, 13 desember, 2017 - 15:25
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47