Foto: Marte Loftås.
Nytt om navn

En bergenser for Nord-Norge

Stein Vidar Loftås kunne ikke si nei til jobben som kommunikasjonssjef i landsdelens største merkevare, SpareBank 1 Nord-Norge.
Tirsdag, 6 september, 2016 - 09:04

Stein Vidar Loftås (48) begynte i jobben som kommunikasjonssjef i SpareBank 1 Nord-Norge i mars. Han kom fra stillingen som kommunaldirektør for næring, kultur og idrett i Tromsø kommune, men var en liten sving innom Skatt Nord før han takket ja til stillingen i banken.

Loftås har bodd 29 år i Tromsø (fra 1988) og har vært gift i 25 år. Han har 2 voksne døtre på 21 og 24 år, er en lidenskapelig sportsfisker og fersk jeger. At en bergenser og ihuga Brann-supporter skulle bli tilbudt jobben som kommunikasjonssjef i SpareBank 1 Nord-Norge var neppe en selvfølge i banken som har slagordet «For Nord-Norge». 

- Jeg har sett alle TIL sine hjemmekamper mot Brann og lært meg å leve med den ydmykelsen det er at Brann taper, understreker Loftås.

Bred kompetanse

Loftås har sin bakgrunn fra Sjøforsvaret der han blant annet er utdannet innen IKT og elektronikk. Siden har han studert både journalistikk og digital kommunikasjon. Han har en bachelorgrad i økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI og lederutdanning fra Telenor.

- Telenor var et ekstremt flott selskap å jobbe i. Å få lov til å utvikle seg i et slikt selskap er et privilegium. Man utvikler seg hele tiden både faglig og personlig. I min tid i Telenor ble det etter hvert sterk konkurranse fra andre teleoperatører. Det var en utfordring og vi måtte jobbe med å utvikle og endre oss, forteller Loftås som var regiondirektør i Telenor fra 2007 til 2013.

Fra Telenor til Tromsø kommune

Hvordan var overgangen fra et selskap som Telenor til jobben i kommunen?

- Tromsø kommune er utrolig mye mer dynamisk enn jeg hadde trodd på forhånd. Kommunen har et utrolig bredt felt med mange oppgaver. Det er vanvittig utfordrende å være leder i en kommunal organisasjon på grunn av mangfoldet i oppgavene og fordi en må forholde seg til den politiske ledelsen, som ofte har nokså kort horisont, forklarer Loftås som tiltrådte jobben som kommunaldirektør for næring, kultur og idrett i 2013.

- I ettertid er jeg mest fornøyd med at vi klarte å realisere nye Tvibit og fikk satt i gang prosessen med nytt krematorium med livssynsåpent seremonirom, selv om jeg hadde en beskjeden rolle i disse prosjektene. Den erfaringen det gir å være leder i en organisasjon med politisk styre med hensyn til langsiktig tenkning er utfordrende, mener Loftås som understreker at samarbeidet med byråd for næring, kultur og idrett, Jonas Stein, var svært godt. Jonas er etter min mening både et betydelig politisk talent og et ledertalent, sier Loftås.

Ingen planlagt karrieremanøver

- Det var ingen planlagt manøver å bytte jobb til SpareBank 1 Nord-Norge. Jeg ble spurt av banken og tok betenkningstid. Jeg brenner for kommunikasjon og jeg valgte derfor å si ja til jobben. Utfordringen som kommunikasjonssjef er å kommunisere på en måte som treffer både kundene og alle andre når det gjelder det banken har, det den er og det vi gjør. Ikke bare med ord, men også gjennom handling, sier Loftås engasjert. 

Moderniseringsprosess

I mars varslet banken at 21 små filialer legges ned som en følge av digitalisering og endret kundeadferd. SpareBank 1 Nord-Norge har fremdeles 38 kontorer i 35 kommuner, der 82 prosent av den nordnorske befolkningen bor. 

- Vi får reaksjoner fra kunder når vi legger ned. Vi har forståelse for at nedleggelser gjør noe med den lokale identiteten. SpareBank 1 Nord-Norge har imidlertid flere bankfilialer i Nord-Norge enn alle andre banker tilsammen. Vi må ta inn over oss at ikke alle vil være fornøyd med digitale tjenester og se hvordan vi kan ivareta deres behov, sier kommunikasjonssjefen.

- Selv om teknologien er en driver bak moderniseringsprosessen, så kan ikke bankens egenart være basert på teknologi. Teknologi er en hygienefaktor og kundeopplevelsene skapes ikke gjennom teknologien alene. Vi opplever imidlertid høy teknologisk endringsfrekvens og det er en utfordring å kommunisere rasjonale bak nedleggelser og endringer, utdyper Loftås.

- Vi er i en omstillingsfase som er utfordrende både internt og eksternt. Samtidig skal banken være til å kjenne igjen som banken «For Nord-Norge» både før, under og etter endringene. Vi må ta vare på bankens DNA, understreker Loftås.

En samfunnsengasjert bank

SpareBank 1 Nord-Norge er en samfunnsengasjert bank. I forbindelse med Arctic Race of Norway gjennomførte de SNN Mini Arctic Race som er et sykkelritt for barn og unge. I løpet av høsten skal sparebank-uka gjennomføres og konjunkturbarometeret for Nord-Norge skal presenteres.

Nylig vant de pris for at de bankansatte har undervist 82 prosent av ungdomsskoleelevene i Troms i personlig økonomi gjennom programmet «Ungt Entreprenørskap». I juryens begrunnelse heter det «Banken viser et samfunnsansvar til etterfølgelse».

Det nordnorske samfunnet er bankens største eier, og får sin del av bankens utbytte gjennom SNN-fondet. Fondet utbetaler penger til formål som bidrar til aktivitet og bolyst i landsdelen, spesielt prosjekter rettet mot barn og unge, men også til kunnskap og forskning, kultur og idrett. I tillegg deles det ut bidrag fra følgende 3 stiftelser: Kulturnæringsstiftelsen, Kunststiftelsen og Sparebankstiftelsen. 
 
- Jeg var ikke kunde i SpareBank 1 Nord- Norge da jeg begynte i jobben som kommunikasjonssjef. I ettertid skammer jeg meg litt over at jeg ikke valgte å bli kunde før. Spesielt når jeg ser det bidraget banken gir tilbake til samfunnet, avslutter bankens nye kommunikasjonssjef, Stein Vidar Loftås.

Utvikling i Nord-Norge er prisgitt et godt samarbeid mellom landsdelens to største byer. Næringsforeningen i Tromsøregionen, Bodø Næringsforum og BRUS møttes denne uken for å lære mer om hverandre, og hvordan de i felleskap kan styrke Nord-Norges stemme.
Tirsdag, 15 januar, 2019 - 10:08
Næringsforeningen er på flyttefot i desember og innen julefreden senker seg er vi tilbake i våre lokaler i Næringslivets Hus, Grønnegata 83. For oss er det gledelig å kunne flytte tilbake til huset vårt etter et par år sammen med gode venner i Kystens Hus. 
Torsdag, 20 desember, 2018 - 16:06
Et spennende år i Næringsforeningen går mot slutten og vi benytter anledningen til å be medlemmer, tidligere medlemmer og næringslivet forøvrig til å gi oss sine tilbakemeldinger.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 09:33
Forrige ukes vedtak fra kommunestyret i Tromsø om kravet til lukkede anlegg i oppdrettsnæringen har skapt store reaksjoner. Stein Windfeldt, styreleder i Næringsforeningen, benyttet mandagens Samhandlingsfrokost til å komme med en oppfordring til politikerne i kommunen. Næringslivet må med i prosesser før omveltende vedtak gjøres.
Mandag, 26 november, 2018 - 15:48
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering jobber med rekruttering til utdanninger og yrker innen disse fagene og ønsker samarbeid med bedrifter i Tromsøregionen som kan bidra med rollemodeller. Rollemodellene besøker lokale skoler og inspirerer elever til videre utdanning innen realfag og teknologi. Nå kan dine ansatte være med på å gjøre realfagene mer virkelighetsnære for elevene og samtidig rekruttere flere unge til næringslivet ved vise hvordan dere bruke realfag i praksis.
Fredag, 23 november, 2018 - 14:01
Næringsforeningene i Nord-Norge stiller seg samlet bak forslaget om Narvik som arrangørsted for VM i alpint. Vi har kommet med en felles uttalelse til Norges Skiforbund som du kan lese i sin helhet nedenfor.
Fredag, 16 november, 2018 - 13:27
Digitaliseringslab skal bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter. Dette er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi.
Tirsdag, 6 november, 2018 - 12:30
Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Det jobbes inn 20-25 millioner kroner hvert år på OD-dagen av ungdomsskoleelever og elever på VGS. "Du har ikke et liv uten frihet til å leve", som er årets tittel, støtter palestinsk ungdom mellom konflikten Israel og Palestina. I år har jeg valgt å jobbe her på Kystens Hus, hos Næringsforeningen.
Torsdag, 1 november, 2018 - 12:55
Tromsø kommune har stilt seg bak initiativet vårt om å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022, og inviterte i oktober Næringsforeningen i Tromsøregionen med sine fagråd inn til rådhuset med ett mål for øye; å lære mer om hverandres utfordringer.
Søndag, 14 oktober, 2018 - 15:13
Onsdag åpnet vi Næringslivets Hus for å samle ledere fra små og mellomstore bedrifter til et frokostseminar for å fortelle forskere fra UiT om sin arbeidshverdag.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:07
Regjeringens forslag til statsbudsjett legger vekt på å holde finanspolitikken rolig ved ikke å legge føringer for rentebane og kronekurs. Selv med stabile finanspolitiske rammer, er det likevel flere avgifter som begrenser vekst i næringslivet. Disse må også adresseres skal vi nå vårt potensial.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 10:27
Handelshøgskolen ved UiT og næringslivet skal samarbeide om forskning for bedre ledelse av små og mellomstore bedrifter i nord.
Mandag, 1 oktober, 2018 - 15:58
Styret i Næringsforeningen i Tromsøregionen har hentet inn nye krefter.
Onsdag, 26 september, 2018 - 09:22
Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11