Foto: Marte Loftås.
Nytt om navn

En bergenser for Nord-Norge

Stein Vidar Loftås kunne ikke si nei til jobben som kommunikasjonssjef i landsdelens største merkevare, SpareBank 1 Nord-Norge.
Tirsdag, 6 september, 2016 - 09:04

Stein Vidar Loftås (48) begynte i jobben som kommunikasjonssjef i SpareBank 1 Nord-Norge i mars. Han kom fra stillingen som kommunaldirektør for næring, kultur og idrett i Tromsø kommune, men var en liten sving innom Skatt Nord før han takket ja til stillingen i banken.

Loftås har bodd 29 år i Tromsø (fra 1988) og har vært gift i 25 år. Han har 2 voksne døtre på 21 og 24 år, er en lidenskapelig sportsfisker og fersk jeger. At en bergenser og ihuga Brann-supporter skulle bli tilbudt jobben som kommunikasjonssjef i SpareBank 1 Nord-Norge var neppe en selvfølge i banken som har slagordet «For Nord-Norge». 

- Jeg har sett alle TIL sine hjemmekamper mot Brann og lært meg å leve med den ydmykelsen det er at Brann taper, understreker Loftås.

Bred kompetanse

Loftås har sin bakgrunn fra Sjøforsvaret der han blant annet er utdannet innen IKT og elektronikk. Siden har han studert både journalistikk og digital kommunikasjon. Han har en bachelorgrad i økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI og lederutdanning fra Telenor.

- Telenor var et ekstremt flott selskap å jobbe i. Å få lov til å utvikle seg i et slikt selskap er et privilegium. Man utvikler seg hele tiden både faglig og personlig. I min tid i Telenor ble det etter hvert sterk konkurranse fra andre teleoperatører. Det var en utfordring og vi måtte jobbe med å utvikle og endre oss, forteller Loftås som var regiondirektør i Telenor fra 2007 til 2013.

Fra Telenor til Tromsø kommune

Hvordan var overgangen fra et selskap som Telenor til jobben i kommunen?

- Tromsø kommune er utrolig mye mer dynamisk enn jeg hadde trodd på forhånd. Kommunen har et utrolig bredt felt med mange oppgaver. Det er vanvittig utfordrende å være leder i en kommunal organisasjon på grunn av mangfoldet i oppgavene og fordi en må forholde seg til den politiske ledelsen, som ofte har nokså kort horisont, forklarer Loftås som tiltrådte jobben som kommunaldirektør for næring, kultur og idrett i 2013.

- I ettertid er jeg mest fornøyd med at vi klarte å realisere nye Tvibit og fikk satt i gang prosessen med nytt krematorium med livssynsåpent seremonirom, selv om jeg hadde en beskjeden rolle i disse prosjektene. Den erfaringen det gir å være leder i en organisasjon med politisk styre med hensyn til langsiktig tenkning er utfordrende, mener Loftås som understreker at samarbeidet med byråd for næring, kultur og idrett, Jonas Stein, var svært godt. Jonas er etter min mening både et betydelig politisk talent og et ledertalent, sier Loftås.

Ingen planlagt karrieremanøver

- Det var ingen planlagt manøver å bytte jobb til SpareBank 1 Nord-Norge. Jeg ble spurt av banken og tok betenkningstid. Jeg brenner for kommunikasjon og jeg valgte derfor å si ja til jobben. Utfordringen som kommunikasjonssjef er å kommunisere på en måte som treffer både kundene og alle andre når det gjelder det banken har, det den er og det vi gjør. Ikke bare med ord, men også gjennom handling, sier Loftås engasjert. 

Moderniseringsprosess

I mars varslet banken at 21 små filialer legges ned som en følge av digitalisering og endret kundeadferd. SpareBank 1 Nord-Norge har fremdeles 38 kontorer i 35 kommuner, der 82 prosent av den nordnorske befolkningen bor. 

- Vi får reaksjoner fra kunder når vi legger ned. Vi har forståelse for at nedleggelser gjør noe med den lokale identiteten. SpareBank 1 Nord-Norge har imidlertid flere bankfilialer i Nord-Norge enn alle andre banker tilsammen. Vi må ta inn over oss at ikke alle vil være fornøyd med digitale tjenester og se hvordan vi kan ivareta deres behov, sier kommunikasjonssjefen.

- Selv om teknologien er en driver bak moderniseringsprosessen, så kan ikke bankens egenart være basert på teknologi. Teknologi er en hygienefaktor og kundeopplevelsene skapes ikke gjennom teknologien alene. Vi opplever imidlertid høy teknologisk endringsfrekvens og det er en utfordring å kommunisere rasjonale bak nedleggelser og endringer, utdyper Loftås.

- Vi er i en omstillingsfase som er utfordrende både internt og eksternt. Samtidig skal banken være til å kjenne igjen som banken «For Nord-Norge» både før, under og etter endringene. Vi må ta vare på bankens DNA, understreker Loftås.

En samfunnsengasjert bank

SpareBank 1 Nord-Norge er en samfunnsengasjert bank. I forbindelse med Arctic Race of Norway gjennomførte de SNN Mini Arctic Race som er et sykkelritt for barn og unge. I løpet av høsten skal sparebank-uka gjennomføres og konjunkturbarometeret for Nord-Norge skal presenteres.

Nylig vant de pris for at de bankansatte har undervist 82 prosent av ungdomsskoleelevene i Troms i personlig økonomi gjennom programmet «Ungt Entreprenørskap». I juryens begrunnelse heter det «Banken viser et samfunnsansvar til etterfølgelse».

Det nordnorske samfunnet er bankens største eier, og får sin del av bankens utbytte gjennom SNN-fondet. Fondet utbetaler penger til formål som bidrar til aktivitet og bolyst i landsdelen, spesielt prosjekter rettet mot barn og unge, men også til kunnskap og forskning, kultur og idrett. I tillegg deles det ut bidrag fra følgende 3 stiftelser: Kulturnæringsstiftelsen, Kunststiftelsen og Sparebankstiftelsen. 
 
- Jeg var ikke kunde i SpareBank 1 Nord- Norge da jeg begynte i jobben som kommunikasjonssjef. I ettertid skammer jeg meg litt over at jeg ikke valgte å bli kunde før. Spesielt når jeg ser det bidraget banken gir tilbake til samfunnet, avslutter bankens nye kommunikasjonssjef, Stein Vidar Loftås.

Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Medlemsnyhet
– en kampanje som gir ny kunnskap og viktig helsegevinst!
Fredag, 22 september, 2017 - 11:22
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Nyhet
Rambøll i Tromsø har i samarbeid med Rambølls kontor i Portland, arrangert flere seminar om næringsutvikling i den nordlige Atlanteren med basis i Eimskips linjenett, både i Portland, Reykjavik, Nuuk og Tromsø. Nå organiserer Rambøll en handelsdelegasjon fra Tromsø til Portland 3.- 6. oktober. Det er ingen deltakeravgift. Rambøll er guide for de reisende, men deltakerne bestiller selv flybillett og overnatting på forhåndsreservert hotell i Portland. Det er plass til ytterligere 7 deltakere.
Tirsdag, 15 august, 2017 - 14:10
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Fag
Den største kostnaden for vedlikehold av et bygg når det er satt i drift er vask og renhold. Heldigvis kan denne kostnaden reduseres med relativt enkle tiltak.
Mandag, 17 april, 2017 - 08:00
Medlemsnyhet
Nordnorsk vitensenter inviterer til kronerulling for nye stoler i Planetariet – en bedrift, en stol (eller flere), ei stjerne.
Onsdag, 10 mai, 2017 - 15:55
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsøregionen følger utviklingen av flyplassen gjennom sin deltakelse i flyplassutvalget.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 10:26
Fag
Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51
Fag
Belastningsskader og sykemeldinger representerer betydelige kostnader i dagens samfunn. Investering i ansattes helse er derfor direkte lønnsomt for arbeidsgiver. Her er noen enkle tips basert på nyere studier.
Mandag, 27 mars, 2017 - 10:41
Nyhet
Storforbrukere av fossilt drivstoff kan nå få økonomisk støtte til innkjøp av elektriske kjøretøy og hydrogenbiler.
Fredag, 3 mars, 2017 - 12:04
Debatt
Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.
Onsdag, 1 mars, 2017 - 13:45
Nytt om navn
Ann-Kristin Ditlefsen er ansatt som ny avdelingsleder i Ramirent Tromsø.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 09:09
Nyhet
Med kommunikasjonssatsningen Made in Norway ønsker Avinor å vise frem bedriftene som skaper det Norge som vi er i dag - og i fremtiden.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 11:53
Nyhet
15. mars samles aktører fra både akademia og næringslivet for å drøfte næringsrettede problemstillinger ved Norges Arktiske Universitetet under Peter F. Hjort-seminaret.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 09:05
Debatt
Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40
Medlemsnyhet
Næringsforeningens medlemmer er velkommen til å delta på dialogmøte med byutviklingsavdelingen i Tromsø kommune den 20. februar.
Fredag, 10 februar, 2017 - 15:25
Nyhet
Markedsarbeidet for torsk og hyse i Storbritannia styrkes med 30 % i 2017. Samtidig blir det lagt inn innsats for å ruste sjømatnæringen for følgene av Brexit.
Onsdag, 8 februar, 2017 - 11:19