Direktør for Innovasjon Norge Arktis, Linda Beate Randal.
Nytt om navn

Innovasjon Norge Arktis har fått ny direktør

Innovasjon Norge har fra 1.juli samlet kontorene i Finnmark og Troms under navnet Innovasjon Norge Arktis. Det nye regionkontoret ledes av direktør Linda Beate Randal.
Mandag, 18 juli, 2016 - 09:55

Fra myndighetenes side er Nordområdene allerede omtalt som Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Ambisjonen gjenspeiles i navnevalget for det nye regionkontoret - Innovasjon Norge Arktis. Kontorene i Tromsø, Vadsø, Alta og prosjektkontoret på Svalbard vil etter samlingen bestå som før. Samlingen av kontorene er en respons på ulike regjeringers mangeårige satsing på nordområdene og at Innovasjon Norge har flere viktige oppdrag på vegne av ulike departement og fylkeskommunene i Troms og Finnmark som handler om næringsutvikling i det arktiske området.

- Navnevalget reflekterer ikke minst at vi lever og virker i et område som er en del av Arktis. Jeg har stor tro på at Innovasjon Norge Arktis vil kunne bli den overbygningen næringslivet i regionen trenger i en spennende og viktig tid fremover, sier Linda Beate Randal, som fra 1. juli gikk inn som direktør for det nye regionkontoret. Hun ledet tidligere Innovasjon Norges kontor i Finnmark.

- Vi er opptatt av nærhet til kundene våre. Oppdragene vi får fra fylkene vil fortsatt ha høy prioritet. Fordelen med et samlet regionkontor er å få mer næringsutvikling igjen for hver brukte krone. Vi får dessuten mulighetene til å spisse kompetansen vår slik at vi blir en enda bedre og mer effektiv samarbeidspartner for næringslivet i regionen, sier Linda Beate Randal.

Sammen med medarbeiderne vil hun nå ta arbeid med arktisk næringsutvikling videre. 

- Det skal vi gjøre i samspill med næringslivet, viktige forsknings- og kompetansemiljø, partnere og andre med felles fokus på dette området. Det gjelder ikke minst Finnmark og Troms fylkeskommuner, kommunene, lokalstyret i Longyearbyen, sier Randal i en pressemelding fra Innovasjon Norge. 

 

Siste frist for å bestille gavekort før jul fra Næringsforeningen er 21. desember kl 12.00.
Onsdag, 13 desember, 2017 - 15:25
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47