Fag

Styre­utvikling og profesjonelt styre­arbeid

Godt styrearbeid er en av suksessfaktorene for bedrifter i ulike livsfaser. Kunnskapsparken Nord (KUPA) har utviklet et kompetanseprogram for profesjonelt styrearbeid, som tilbys alle bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å utvikle sin styrekompetanse. Programstart i Tromsø er i oktober 2016.
Tirsdag, 31 mai, 2016 - 14:16

- Vi har sammen med UiT Norges arktiske universitet utviklet en solid fagplan, basert på egen erfaring, ledende forskning, og med bidrag fra flere andre kompetansemiljøer i Nord-Norge, sier Oddmund Åsen til Markant. 

- Programmet består av en kombinasjon av inspirerende forelesninger, gruppearbeid basert på reelle caser, diskusjoner og erfaringsutveksling. Vår erfaring er at dette gir god læringseffekt og gir deltakerne mulighet til å etablere lønnsomme nettverk, fortsetter han.

Programmet består av deltakelse i et Styreforum hvor det legges opp til 9 fagsamlinger over tre år med fokus på godt styrearbeid. I tillegg vil det bli gjennomført en mentorordning til unge og lovende styrekandidater.

Mentorordning

Gjennom Mentorordningen gis yngre styremedlemmer og mulige styrekandidater praktisk læring og trening i styrearbeid. Kandidatene tildeles en mentor med solid styreerfaring og deltar sammen med mentor i ett eller flere styrer som observatør. 

- Tilbudet er unikt i nasjonal sammenheng og målet er å bygge opp en base av dyktige fremtidige styrerepresentanter, sier Åsen.

Kunnskapsparken Nord (KUPA)

Programmene Styreforum og Mentortilbud er utviklet av KUPA, som har hatt stor suksess med konseptet i Harstad med over 130 deltakere over flere år. KUPA har styrket avdelingen i Tromsø, og tilbyr nå KUPA Styreutvikling til bedrifter og personer i Midt-Troms, Tromsøregionen og Nord-Troms. 

KUPA er en sentral utviklings- og innovasjonsaktør i Nord-Norge som tilbyr et bredt spekter av tjenester for kompetanseheving og utvikling av både mennesker og organisasjoner. KUPA arbeider tett sammen med både gründere, det etablerte næringslivet, offentlig sektor og virkemiddelapparatet for å styrke nordnorsk næringsliv og skape innovative løsninger for fremtiden. Vi samarbeider med UiT, Næringsforeningen i Tromsøregionen og en rekke andre aktører i regionen.

Du kan også lese mer om Styreforum og Styrementor på KUPAs hjemmeside, www.kupa.no

Siste frist for å bestille gavekort før jul fra Næringsforeningen er 21. desember kl 12.00.
Onsdag, 13 desember, 2017 - 15:25
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47