Fag

Hva er god ergonomi på kontor­arbeids­plassen?

Arbeidstakere er forskjellige og vi har ulike oppgaver som skal løses, derfor er det viktig at arbeidsplassene tilpasses og tilrettelegges. Det største problemet eller utfordringen vi har i dag er ikke for mye aktivitet, men heller for lite.
Tirsdag, 5 april, 2016 - 17:13

Sitting is the new smooking – ikke før har vi lagt bort røyken så kommer nye skremsler? Nei det er faktisk veldig farlig å være for lite aktiv. Vi er skapt for å være i bevegelse hele dagen, da trives kroppen vår best, vi lever lenger og blir gladere.

Hva kan du selv gjøre på egen arbeidsplass?

Arbeidsgiver har et ansvar, lover regulerer noe, og du som arbeidstaker har kanskje det største ansvaret. Vi kan si i fra, påvirke og kanskje tilpasse og lære å bruke det utstyret vi allerede har på en bedre måte?

Arbeidstilsynet og ergonomi

Arbeidstilsynet skriver dette om ergonomi:

Ergonomi kan forenklet beskrives som er et tverrfaglig kunnskapsfelt som omhandler tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket. For å unngå sykdom og belastningsskader, må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi.

Riktig belastning er sunt og bevegelse er nødvendig. Målet er å redusere feilbelastning og overbelastning. Tungt og ensformig arbeid, svært belastende arbeidsstillinger og tidspress er spesielt uheldig.

Kilde: Arbeidstilsynet

Kanskje ikke bare en kostnad, men også bra for bunnlinja i bedriften?

Det er bestandig enklere å forebygge skader enn å reparere. Hvis vi holder oss friske og aktive er det bra for oss som arbeidstaker, men også bra for arbeidsgiver som slipper å betale oss sykepenger og skaffe en vikar når vi er borte fra jobb.

Arbeidsgiveren har ansvar for de første 17 dagene vi er borte, mye av sykefraværet er innenfor disse dagene.

Om F&O

F&O har mye kompetanse internt og samarbeider med bedriftshelsetjeneste og fysioterapeuter for å finne gode løsninger for arbeidsplassene.

Vi hjelper dere gjerne.

F&O Tromsø AS – Solstrandveien

Ida, Erik og Anka

Regnestykket

Et enkelt regnestykke for en tilpasset kontorarbeidsplass:

  • Hev/senke arbeidsbord
  • Kontorstol tilpasset arbeidstakeren
  • Arbeidslampe (etter fylte 40 år trenger de fleste ekstra lys )

Denne arbeidsplassen koster mindre enn arbeidsgiverperioden på 17 dager, i tillegg kommer utgiften til vikar og ulempen ved at jobben ikke gjøres når du er borte.

Bruk funksjonaliteten

Er du så heldige og allerede ha en tilpasset arbeidsplass, eller får en ny, må du selv ta ansvar for å bruke den godt.

Hvorfor skal du ha en hev/senke pult hvis vi ikke bruker den? Vi må variere arbeidsdagen, kanskje stå før lunsj og sitte etter lunsj? Lag noen mål og rutiner som hjelper deg i gang, snakk med kollegaene kanskje kan dere gjøre noe sammen – en konkurranse?

  • Hvis du står og jobber forbrenner du dobbelt så mange kalorier som hvis vi sitter
  • Når du sitter er alltid den neste sittestillingen den beste.

Vær i bevegelse

Velg derfor en stol og arbeidsstilling som gir deg mulighet til å være i bevegelse.

 

Emneord: 
Tags: 
Siste frist for å bestille gavekort før jul fra Næringsforeningen er 21. desember kl 12.00.
Onsdag, 13 desember, 2017 - 15:25
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47