Fag

Godt arbeidsmiljø er "halve jobben"

Et godt arbeidsmiljø forebygger stress og fremmer helse, trivsel og produktivitet. Som arbeidsgiver er det ditt ansvar å legge til rette for en så god arbeids-hverdag som mulig for dine ansatte. Har du tenkt på hva du kan gjøre av kostnadseffektive endringer som også fremmer trivsel og effektivitet? Hvordan ulike arbeidsmiljø støtter oppunder produktivitet og kreativitet?
Fredag, 22 april, 2016 - 09:16

De aller fleste av oss tilbringer mye tid på jobben. Å ha en arbeidsplass med god og strukturert organisasjonskultur, er derfor svært viktig. Men ulike bedrifter har ulike behov og utgangspunkt for hvordan et godt arbeidsmiljø skal være.

Arbeidsmljø som inviterer til økt samhandling

Det er viktig å ha fokus på arbeidsmiljøer som inviterer til økt samhandling. En arbeidsplass som tiltaler de ansatte og dekker deres behov for effektive løsninger. Dette trenger ikke å innebære økte kontorarealer, men en bedre utnyttelse av fremtidens arbeidsmønstre og ansattes forventninger.

Start med de ansatte

Start med de ansatte, på alle nivå. Involvering og innsikt. For å skape gode og varige løsninger trengs det kunnskap fra alle nivåer i bedriften.

Dette er en viktig prosess der man får en bevisstgjøring internt, samtidig som det gir god og kvalitativ innsikt som trengs for å skape en arbeidsplass med mennesket i sentrum. Det er en endringsprosess, ikke bare en innredningsprosess.

7 tips som er viktig for trivsel

  1. Ergonomi.  En nylig utført undersøkelse (HOK) i USA intervjuet 3200kontoransatte. Resultatet viste at hele 82% har opplevd muskelproblemer på grunn av dårlig ergonomi.
  2. Temperatur. Den ideelle temperaturen på en arbeidsplass er 21,6 grader. For hver grad avvik, minsker konsentrasjonen med mellom 1 og 2 prosent.
  3. Variasjon. Å stirre inn i det samme gråhvite kontorlandskapet hele dagen er ødeleggende for energien. Hjernen trenger visuell variasjon for å fungere. La kunst, mønster og farger bryte monotonien.
  4. Ventilasjon. Det er ikke uvanlig at luften innendørs inneholder hundre ganger så mange allergifremkallende partikler som luften utendørs.
  5. Privat sfære. Støynivået er kanskje den vanligste klagen og det heteste samtaleemnet på jobben. Å selv kunne bestemme hvilken musikk som spilles eller trekke seg unna er viktig for velværet.
  6. Toppliv. Jo høyere opp i en bygning vi arbeider, desto bedre er det. Og, ikke nok med det – undersøkelser viser at vi blir hyggeligere. Poenget er ikke høyden, men fri utsikt. Fri utsikt har en magisk effekt på sinnet.
  7. Engasjement. Fornøyde medarbeidere er både mer kreative og friskere, og derfor er det essensielt at ledelsen tydelig viser at man investerer i innredning og miljø. Det er et positivt signal som skaper engasjement og stolthet.
Siste frist for å bestille gavekort før jul fra Næringsforeningen er 21. desember kl 12.00.
Onsdag, 13 desember, 2017 - 15:25
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47