Enighet om utbyggingsplaner for Verftstomta

Det er oppnådd enighet i meklingen mellom Tromsø kommune og Riksantikvaren om utviklingsplanene for Vervet, på folkemunne kjent som Verftstomta i Tromsø. - Det er svært gledelig, og positivt for Tromsø sentrum, at de involverte instanser har kommet til en løsning vedrørende utbyggingsplanene for Vervet, sier Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktør i Næringsforeningen for Tromsøregionen .
Torsdag, 6 august, 2015 - 14:10

- Meklingen har vært konstruktiv og ført til gode løsninger for alle parter. Fra utbyggers side har vi lagt vekt på at Vervet skal fremstå som et levende og moderne byområde, samtidig som vi bevarer områdets særpreg. Det har vi fått til gjennom denne løsningen, sier Anders Aagenæs styreleder i Vervet (DNB Næringseiendom).

Tromsø kommune vedtok i 2013 reguleringsplan for skipsverftstomten i Tromsø (Vervet), men Riksantikvaren hadde fremmet innsigelse mot planen, først og fremst på bakgrunn av forholdet til tusenårsstedet Skansen, som ligger rett bak Vervet. Etter mekling mellom Tromsø kommune og Riksantikvaren høsten 2014, har partene nå blitt enige, og innsigelsen trekkes før reguleringsplanen legges frem for endelig godkjenning i august. En positiv holdning fra både Tromsø kommune, Riksantikvaren og tiltakshaver har gjort dette meklingsresultat mulig.

- Det har vært viktig for kommunen å få til en løsning som ivaretar de lokale interessene.  Kommunen synes at løsningen nå er balansert, og er fornøyd med resultatet, sier Britt Hege Alvarstein, byråd for byutvikling i Tromsø kommune.
Riksantikvaren er også godt fornøyd med løsningen om hvordan utbyggerne nå ser for seg å utvikle verftseiendommen til nærings- og boligformål.

- Riksantikvaren ønsker ikke å benytte innsigelsesinstituttet uten at det foreligger tungtveiende grunner.  I denne saken var det nasjonale verneinteresser som lå bak innsigelsen.  Riksantikvaren er svært fornøyd med at meklingen har gitt resultater, og mener at løsningene er gode for verneinteressene, sier seksjonssjef hos Riksantikvaren, Leidulf Mydland.
Forholdet til Skansen var viktig i meklingen, og med hjelp av forslag fra tiltakshaveren Vervet AS (eid av Gjensidige, DNB Livsforsikring AS og lokale initiativtakere) ble løsningen å justere prosjektet slik at de antikvariske hensyn blir tilfredsstillende ivaretatt.

Prosjektet er blitt redusert i høyden på flere bygg og taket på parkeringsanlegget er også redusert; alt for å få bedre sikt fra Skansen.  De samme hensyn gjorde at partene ble enige om å øke siktlinjene med bredere åpninger mellom enkelte bygg i prosjektet.  For at prosjektet ikke skulle bli redusert for mye totalt sett, ble noen av de reduserte arealer erstattet andre steder i prosjektet.  Vervet AS har bifalt endringene, og har sørget for å innarbeide disse i det endelige og reviderte planforslag.

Illustrasjonsbilde: AT plan og arkitektur AS

Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47